მენიუ

Visit of NKU delegation in SANGU

We are thrilled to announce that on June 12th, 2023, our university had the privilege of hosting a prestigious delegation from Northern Kentucky University as part of our joint international master's degree program in cybersecurity.

We are thrilled to announce that on June 12th, 2023, our university had the privilege of hosting a prestigious delegation from Northern Kentucky University as part of our joint international master's degree program in cybersecurity.

The delegation included distinguished members: Kevin Kirby - Dean of the College of Informatics and Professor of Computer Science, Susan Brudwig - Associate Director of School of Computing and Analytics, Yi Hu - Head of the Cyber Security masters’ Program, Rasib Khan and Tony Tsetse - Associate Professors of Cybersecurity Masters’ Program.

During their visit, these renowned professors will conduct a series of intensive lectures, seminars, and workshops for our students over a two-week period.

Since January 2023, we have proudly enrolled 30 students, fully funded by SANGU. These students are embarking on one of the most in-demand and highly-paid professions in the world - cyber security!

Upon graduation, they will receive prestigious academic degrees, Master of Information Technology Security, and Master of Cyber Security, from both SANGU and NKU.

Starting from the next semester, our students will have an incredible opportunity to travel to the USA for a two-week educational journey. During this trip, they will attend lectures at Northern Kentucky University, engage in professional internships at leading companies, and witness firsthand how these companies tackle modern cybersecurity challenges.

As part of the delegation's visit, they also had the honor of touring our university, meeting and having productive discussions with the Plenipotentiary Representative of the Catholicos-Patriarch of all Georgia to the St. Andrew the First-Called Georgian University Archbishop Jacob of Bodbe, Rector - Professor Irakli Brachuli, and our esteemed academic staff.

 

გააზიარე

Higher School for Interpreters and Translators

Registration of applicants: from May 20 to June 17, 2023
Learn More

რატომ სანგუ? ადგილი სადაც საუკეთესო განათლების მიღება შეგიძ₾ია

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა