მენიუ

To the Attention of Freshmen!

According to the results of the 2021 Unified National Examinations, the administrative registration of Bachelor’s students will take place every day (except Sundays) from 11:00 to 17:00 on Saturday 6-14, from 11:00 to 15:00 on Saturdays (Building II).

According to the results of the 2021 Unified National Examinations, the administrative registration of Bachelor’s students will take place every day (except Sundays) from 11:00 to 17:00 on Saturday 6-14, from 11:00 to 15:00 on Saturdays (Building II).
List of documents to be submitted:

  • Original of complete general education certificate (or a verification from the House of Justice on filling an application on getting a complete general education certificate)
  • Copy of ID card / passport;
  • Copy of the military registration certificate (for men);
  • Two 3x4 photos and a photo on a CD;
  • In case of a minor - submitting a copy of the notarized birth certificate and parent/legal guardian accompanying him/her with ID;
  • Receipt confirming the payment of the semester tuition fee.

A student who is eligible for the state-funded social program is required to cover 30% of the semester fee. It is also necessary to present a payment receipt and a document confirming social status during registration.

University Bank Details: TBC Bank
Bank Code: TBCBGE22
Account Number: GE76 TB74 8803 6020 1000 02;
Payment can be made at any branch of TBC Bank

გააზიარე

Higher School for Interpreters and Translators

Registration of applicants: from May 20 to June 17, 2023
Learn More

რატომ სანგუ? ადგილი სადაც საუკეთესო განათლების მიღება შეგიძ₾ია

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა