მენიუ

სამართლებრივი აქტები (2009 წელი)

ბრძანება #01-00/01 2009 წლის გაზაფხულის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ
ბრძანება #01-00/02 სტუდენტის სარეგისტრაციო ანკეტის ფორმის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #01-00/03 სადოქტორო პროგრამების შესახებ
ბრძანება #01-00/04 2009 წლის შემოდგომის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ
ბრძანება #01-00/11 ქართულ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #01-00/12 2010 წლის გაზაფხულის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ 
ბრძანება #01-03/22 დოქტორანტთა ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #01-03/26 საუნივერსიტეტო აკადემიური განათლების პირველ საფეხურზე - ბაკალავრიატში აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა