მენიუ

სამართლებრივი აქტები (2010 წელი)

ბრძანება #01-00/01 2010 წლის შემოდგომის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ 
ბრძანება #01-00/02 2010 წლის შემოდგომის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ
ბრძანება #01-00/05 ქართული უნივერსიტეტის რექტორის 2010 წლის 1 სექტემბრის #01-00/02 ბრძანებაში "2010 წლის შემოდგომის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება #01-00/07 ქართულ უნივერსიტეტში საგნის განმეორებით შესწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება #01-00/08 ქართული უნივერსიტეტის რექტორის 2010 წლის 1 სექტემბრის #01-00/02 ბრძანებაში „2010 წლის შემოდგომის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 
ბრძანება #01-00/09 2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ
ბრძანება #01-00/10 სასწავლო პროცესის სარეგულაციო ფორმების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #01-00/11 სამართლებრივი აქტებისა და ოფიციალური მიმოწერის სატიტულო ბლანკების მოქმედი ფორმების გაუქმებისა და ახალი ფორმების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება #01-03/15 საუნივერსიტეტო აკადემიური განათლების პირველ საფეხურზე - ბაკალავრიატში ფიზიკისა და მათემატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილე აბიტურიენტების პირობით ჩარიცხვის შესახებ 
ბრძანება #01-03/17 საუნივერსიტეტო აკადემიური განათლების პირველ საფეხურზე - ბაკალავრიატში აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #01-03/21 საუნივერსიტეტო აკადემიური განათლების მეორე საფეხურზე - მაგისტრატურაში კონკურსანტთა ჰუმანიტარულ მენიცერებათა ფაკულტეტზე ჩარიცხვის შესახებ 
ბრძანება #01-03/22 საუნივერსიტეტო აკადემიური განათლების მეორე საფეხურზე - მაგისტრატურაში კონკურსანტთა მათემატიკურ, კომპიუტერულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #01-03/23 საუნივერსიტეტო აკადემიური გნათლების მეორე საფეხურზე - მაგისტრატურაში კონკურსანტთა სოციალურ მენიცერებათა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ჩარიცხვის შესახებ

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა