მენიუ

სამართლებრივი აქტები (2012 წელი)

ბრძანება #01-01/22 ქართულ უნივერსიტეტის დამფუძნებლის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის ბრძანება ფიზიკა-მათემატიკურ და კომპიუტერულ მეცნიერებათა სკოლისათვის (ფაკულტეტისათვის) სახელწოდების შეცვლის შესახებ.
ბრძანება #02-00/02 ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის "სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II-ის სახელობის საუნივერსიტეტო სტიპენდიისა" და "წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის საუნივერსიტეტო სტიპენდიის" გაცემის შესახებ 
ბრძანება #02-00/22 ქართულ უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის ”სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II-ის სახელობის საუნივერსიტეტო სტიპენდიისა” და ”წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის საუნივერსიტეტო სტიპენდიის” გაცემის შესახებ
ბრძანება #02-00/23 "უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეთათვის  ქართული ენისა და საქართველოს ისტორიის შემსწავლელი ინტენსიური კურსების" შექმნის შესახებ
ბრძანება #02-02/04 ქართულ უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების შესახებ” რექტორის 2011 წლის 22 დეკემბრის # 02-02/265 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 
ბრძანება #02-02/10 ქართულ უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიების, ვადებისა და პროცედურის დადგენის შესახებ.
ბრძანება #02-02/13 ქართულ უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის ვადებისა და წარმოსადგენი საბუთების ნუსხის  დადგენის შესახებ
ბრძანება #02-02/17 ქართულ უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში შიდა  მობილობის  ვაკანსიების, ვადებისა  და პროცედურის  დადგენის შესახებ  
ბრძანება #02-02/30 ქართულ უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით სტუდენტების ჩარიცხვის  შესახებ 
ბრძანება #02-02/32 ქართულ უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხურზე - დოქტორანტურაში კონკურსანტთა ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლაში (ფაკულტეტზე) ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/33 ქართულ უნივერსიტეტში” 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების შესახებ” რექტორის 2011 წლის 22 დეკემბრის #02-02/265 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 
ბრძანება #02-02/34 ქართულ უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხურზე - დოქტორანტურაში კონკურსანტთა ფიზიკა-მათემატიკურ და კომპიუტერულ მეცნიერებათა სკოლაში (ფაკულტეტზე) ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/35 ქართულ უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხურზე - დოქტორანტურაში კონკურსანტთა სოციალურ მეცნიერებათა და სამართალმცოდნეობის სკოლაში (ფაკულტეტზე) ჩარიცხვის შესახებ. 
ბრძანება #02-02/36 ქართული უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხურზე - დოქტორანტურაში კონკურსანტთა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში (ფაკულტეტზე) ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/37 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის  - მაგისტრატურის კურსდამთავრებულებისათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა და დიპლომის გაცემის  შესახებ
ბრძანება #02-02/49 ”ფიზიკა-მათემატიკურ და კომპიუტერულ მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის  - მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა და დიპლომის გაცემის  შესახებ” ა(ა)იპ `საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის”  რექტორის  2011 წლის 1 ივნისის # 02-02/108 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
ბრძანება #02-02/57 გიორგი გუგეშაშვილის ა(ა)იპ ”საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში” 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში გადმოყვანის (მობილობის) წესით  ჩარიცხვის  შესახებ 
ბრძანება #02-02/63 ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლის (ფაკულტეტის) აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის  - მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა და დიპლომის გაცემის  შესახებ 
ბრძანება #02-02/113 2012 წლის შემოდგომის სემესტრის დაგეგმვის შესახებ
ბრძანება #02-02/120 ”ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) უმაღლესი აკადემიური განათლების მეორე საფეხურის - მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა და დიპლომის გაცემის  შესახებ”  ა(ა)იპ ”საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის” რექტორის 2011 წლის 20 მაისის # 02-02/104 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
ბრძანება #02-02/144 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შიდა მობილობის ვაკანსიების, ვადებისა დაპროცედურის დადგენის შესახებ 
ბრძანება #02-02/148 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის ვაკანსიების განსაზღვრის, ადმინისტრირების ვადებისა და წარმოსადგენი საბუთების ნუსხის დადგენის შესახებ
ბრძანება #02-02/156 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის - მაგისტრატური კურსდამთავრებულებისათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა და დიპლომის გაცემის შესახებ
ბრძანება #02-02/159 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების შესახებ
ბრძანება #02-02/160 ფიზიკა-მათემატიკურ და კომპიუტერულ მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის - მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა და დიპლომის გაცემის შესახებ
ბრძანება #02-02/176 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აკადემიური განათლების მეორე საფეხურზე  - მაგისტრატურაში კონკურსანტთა  ჩარიცხვის  შესახებ 
ბრძანება #02-02/177 ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლის (ფაკულტეტის)აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის - მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა და დიპლომის გაცემის შესახებ
ბრძანება #02-02/178 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ერთიან ეროვნულ გამოცდებგავლილ აბიტურიენტთა ბაკალავრიატში - აკადემიურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/193 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით სტუდენტების ჩარიცხვის  შესახებ  
ბრძანება #02-02/203 იოსებ კელენჯერიძის 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში” გადმოყვანის (მობილობის) წესით ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/204 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში გადმოყვანის (მობილობის) წესით რატი ბალავაძის ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/211 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით სტუდენტების ჩარიცხვის  შესახებ” რექტორის 2012 წლის 24 სექტემბრის #02-02/193 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება #02-02/216 ფერეიდნელი ქართველების "უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეთათვის ქართული ენისა და საქართველოს ისტორიის შემსწავლელ ინტენსიურ კურსებზე" ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/219 ქართული უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლის (ფაკულტეტის) მაგისტრანტებისათვის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ
ბრძანება #02-02/225 ქართული უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება სკოლების (ფაკულტეტების) დეკანატების მიერ დამამთავრებელი სემესტრის სტუდენტების აღრიცხვიანობის მოწესრიგებისა და მათი სტატუსის დამარეგულირებელი აქტების მომზადების შესახებ.
ბრძანება #02-02/232 ფერეიდნელი ქართველების "უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეთათვის ქართული ენისა და საქართველოს ისტორიის  შემსწავლელ ინტენსიურ კურსებზე" ჩარიცხვის შესახებ  
ბრძანება #02-02/275 ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლის (ფაკულტეტის) აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის  - მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა და დიპლომის გაცემის შესახებ 
ბრძანება #02-02/280 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით სტუდენტების ჩარიცხვის  შესახებ” რექტორის 2012 წლის 24 სექტემბრის #02-02/193 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება #02-02/283 ქართული უნივერსიტეტის აუდიტორიებისათვის გამოჩენილ მეცნიერთა სახელის მონიჭების შესახებ 
ბრძანება #02-02/288 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით სტუდენტების ჩარიცხვის  შესახებ” რექტორის 2012 წლის 24 სექტემბრის #02-02/193 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
ბრძანება #02-02/294 ფერეიდნელი ქართველების "უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეთათვის ქართული ენისა და საქართველოს ისტორიის შემსწავლელ ინტენსიურ კურსებზე" ჩარიცხვის შესახებ
ბრძანება #02-02/299 ქართულ უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის (მობილობის) წესით სტუდენტების ჩარიცხვის  შესახებ” რექტორის 2012 წლის 24 სექტემბრის #02-02/193 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა