მენიუ

აკადემიური კალენდარი (მაგისტრატურა)

შემოდგომის სემესტრი: 2022 წლის 3  ოქტომბერი - 2023 წლის 17 თებერვალი


ადმინისტრაციული რეგისტრაცია:

 • პირველსემესტრელთათვის - 2022 წლის 20-27 სექტემბერი
 • დანარჩენი სტუდენტებისთვის - 2022 წლის 27 სექტემბრის ჩათვლით


აკადემიური რეგისტრაცია:

 • პირველსემესტრელთვის - 2022 წლის 28 სექტემბერი -  7 ოქტომბერი
 • დანარჩენი სტუდენტებისთვის - 2022 წლის 19-27 სექტმებერი

 

სააუდიტორიო მეცადინეობა - 2022 წლის 3 ოქტომბერი - 2023 წლის 21 იანვარი;
შუალედური გამოცდები - 2022 წლის 21 ნოემბერი - 3 დეკემბერი;
ძირითადი გამოცდების ჩატარება და შეფასება - 2023 წლის 25 იანვრი - 7 თებერვალი;
დამატებითი გამოცდების ჩატარება და შეფასება - 2023 წლის 13 – 17 თებერვალი;
საახალწლო - საშობაო არდადეგები - 2023 წლის 3 – 6 იანვარი;
სემესტრებს შორის არდადეგები - 2023 წლის 20 თებერვალი - 3 მარტი.

 

შემოდგომის სემესტრი სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტებისთვის

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება (სასწავლო/გამოცდა)

აღდგენა

 

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია:

 

 

20.09.22 – 27.09.22

1 სემესტრის სტუდენტებისთვის

 

 

27.09.22-ის ჩათვლით

დანარჩენი სტუდენტებისთვის

 

 

აკადემიური რეგისტრაცია: 

 

 

28.09.22 – 07.10.22

1 სემესტრის სტუდენტებისთვის

 

 

19.09.22 – 27.09.22

დანარჩენი სტუდენტებისთვის

 

1

03.10.22 – 08.10.22

სასწავლო კვირა

 

2

10.10.22 – 15.10.22

14 ოქტომბერი (პარასაკევი)

სასწავლო კვირა

დასვენება (სვეტიცხოვლობა)

 

აღდგენა

3

17.10.22 – 22.10.22

სასწავლო კვირა

 

4

24.10.22 –29 .10.22

სასწავლო კვირა

 

5

31.10.22 – 05.11.22

სასწავლო კვირა

 

6

07.11.22 – 12.11.22

სასწავლო კვირა

 

7

14.11.22 – 19.11.22

სასწავლო კვირა

 

8

21.11.22 – 26.11.22

23 ნოემბერი (ოთხშაბათი)

შუალედური გამოცდები

დასვენება (გიორგობა)

 

აღდგენა

9

28.11.22 – 03.12.22

შუალედური გამოცდები

 

10

05.12.22 – 10.12.22

სასწავლო კვირა

 

11

12.12.22 – 17.12.22

სასწავლო კვირა

 

12

19.12.22 – 24.12.22

სასწავლო კვირა

 

13

26.12.22 – 30.12.22

31 დეკემბერი (შაბათი)

სასწავლო კვირა

დასვენება

 

 

 

1- 7 იანვარი

საახალწლო არდადეგები

 

14

09.01.23 – 14.01.23

სასწავლო კვირა

 

15

16.01.23 – 21.01.23

19 იანვარი (ხუთშაბათი)

სასწავლო კვირა

დასვენება (ნათლისღება)

 

აღდგენა

 

23, 24 იანვარი

თავისუფალი დღე

 

16

25.01.23 – 31.01.23

დასკვნითი გამოცდა

 

17

01.02.23 – 07.02.23

დასკვნითი გამოცდა

 

18

13.02.23 – 17.02.23

გადაბარება

 

 


გაზაფხულის სემესტრი: 2022 წლის 28 თებერვალი - 20 ივლისი

 

დმინისტრაციული რეგისტრაცია - 2022 წლის 28 თებერვალის ჩათვლით;
აკადემიური რეგისტრაცია - 2022 წლის 21 თებერვალი - 5 მარტი;
საუდიტორიო მეცადინეობა - 2022 წლის 28 თებერვალი - 18 ივნისი;

შუალედური გამოცდები:

 • 2022 წლის 26 აპრილი - 7 მაისი (გარდა კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო/სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებისა;
 • კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო/სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე - 2022 წლის 26 აპრილი - 1 მაისი;

დამატებითი კონსულტაციების კვირეული კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო/სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე - 2022 წლის 13 - 18 ივნისი;
ძირითადი და დამატებითი გამოცდების ჩატარება და შეფასება - 2022 წლის 22 ივნისი -20 ივლისი;
უქმე დღეების პერიოდში გაცდენილი მეცადინეობების აღდგენა - შემდგომი შაბათი;
სააღდგომო არდადეგები - 2022 წლის 18 - 25 აპრილი;
საზაფხულო არდადეგები - 2022 წლის 21 ივლისიდან;

უქმე დღეები

 შემოდგომის სემესტრი:

 • 14 ოქტომბერი - სვეტიცხოვლობა (ხუთშაბათი);
 • 23 ნოემბერი - გიორგობა (სამშაბათი);
 • 19 იანვარი - ნათლისღება (ოთხშაბათი);

გაზაფხულის სემესტრი:

 • 3 მარტი - დედის დღე (ხუთშაბათი)
 • 8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე (სამშაბათი)
 • 9 აპრილი - ეროვნული ერთიანობის დღე (შაბათი)
 • 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე (ორშაბათი)
 • 12 მაისი - წმ. ანდრია მოციქულის ხსენების დღე (ხუთშაბათი)
 • 26 მაისი - დამოუკიდებლობის დღე (ხუთშაბათი)

 

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა