მენიუ

ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები

ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები I

 1. ენდრიუ ანდერსენი, ისტორიის ფალსიფიკაცია პოლიტიკური ავატიურიზმის სამსახურში 
 2. ფატი ანთაძე-მალაშხია, სხვადასხვა პერიოდში შემოსული ზოგი სპარსული ნასესხობისათვის ქართულში 
 3. ამირან არაბული, "მძლევარი" და "მკვდართა მზე" - ორი ქვეყნის, ორი სამყაროს მეკავშირენი ხალხურ სიტყვიერებაში 
 4. ლია ახალაძე, ჯავახეთის წარწერები როგორც საისტორიო წყარო
 5. ნომადი ბართაია, ქართველები და ირანელები ერთმანეთის წარმოდგენაში 
 6. თეიმურაზ გვანცელაძე, აფსუარა აფხაზთა იდენტობის კოდექსი და მისი მეტამორფოზები 
 7. როზეტა გუჯეჯიანი, ეთნოკულტურული პროცესები ბურსის რეგიონის (თურქეთი) ეთნიკურ ქართველთა შორის 
 8. შანშე დარჩიაშვილი, ქართული და სომხური წყაროების ცნობები ზაქარია მხარგრძელის მიერ “შაჰანშაჰის” ტიტულის მიღების ქრონოლოგიასთან დაკავშირებით 
 9. ბიჭიკო დიასამიძე, აჭარა ქრისტეს პირველმოციქულთა ხანაში
 10. კახა კვაშილავა, ოდიშ-აფხაზეთის ურთიერთობათა ისტორიისათვის 
 11. ავთანდილ ნიკოლეიშვილი, აფხაზი მწერლები და საქართველო
 12. ზურაბ პაპასკირი, „აფხაზთა” სამეფოს ეთნო-კულტურული და პოლიტიკურ-სახელმწიფოებრივი იერსახის სეპარატისტული ხედვის კრიტიკისათვის
 13. ალექსი ჟორდანია, დიგლოსიის ზოგიერთი ასპექტი არაბულში
 14. მერაბ რობაქიძე, "თავისუფლების” იდეის გამომხატველი ზოგიერთი ცნება ძველ ქართულ ენაში
 15. გიორგი სოსიაშვილი, ერეკლე II პოლიტიკური მოღვაწეობა და ქართულ-ოსური ურთიერთობის საკითხი
 16. მანანა ტაბიძე, მერაბ ნაჭყებია, ომისშემდგომი აფხაზეთის ენობრივი სიტუაციისა და ენობრივი კანონმდებლობის კომპლექსური დახასიათება
 17. ტარიელ ფუტკარაძე, იაშა თანდილავა, მიშა ლაბაძე, ლაზეთის მკვიდრ ქართველთა (ლაზთა) ენობრივ-ეთნიკური იდენტობის საკითხები
 18. ინგა ღუტიძე, ქართული ენისა და იდენტობის მიმართების დისკურსი დასავლურ სამეცნიერო ლიტერატურაში
 19. ბელა შავხელიშვილი, კარინა ვამლინგი, ენა და მუსიკა
 20. მემორანდუმი

ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები II

 1. მთავარეპისკოპოსი ცაგერისა და ლენტეხისა სტეფანე (კალაიჯიშვილი), კონფერენციისადმი მისალმება
 2. ტარიელ ფუტკარაძე, ქართული ენის ტექნოლოგიზება: პირველი რიგის გადაუდებელი ამოცანები
 3. შუქია აფრიდონიძე, ტოპონიმია და ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები
 4. თეიმურაზ გვანცელაძე, სახელმწიფო ენები საქართველოში (ქართული ენა, აფხაზური ენა): პრობლემები და პესპექტივები
 5. ეკა დადიანი, მერაბ გვაზავა, რევაზ შეროზია, რეგიონული ან უმცირესობის ენების შესახებ - ევროპული ქარტია და საქართველო
 6. ნათია იაკობიძე, სიხარულის კონცეპტი ქართულსა და გერმანულ ენებში
 7. მანანა კვასხვაძე, ნორმირებული მეტყველება და ქართულენოვანი მასმედიის ენა
 8. მიხეილ ლაბაძე, დიგლოსია თანამედროვე იტალიაში
 9. ნანა ლოლაძე, ქართული ენის სწავლებასთან დაკავშირებული პრობლემები
 10. თამარ ლომაძე, თანამედროვე პოლიტიკური ზეპირი ტექსტების ენობრივი თვისებურებები
 11. ნათელა მაღლაკელიძე, მშობლიური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის მომზადებისა და გადამზადების საკითხები თანამედროვე ეტაპზე
 12. მარიკა ოძელი, საქართველოს სახელმწიფო ენის ფლობის დონის განსაზღვრა საჯარო მოხელეებისა და საქართველოს მოქალაქეობის მოსურნე პირთათვის
 13. ალექსი ჟორდანია, ავსტრიისა და ეგვიპტის დიალექტების ზოგიერთი მონაცემი
 14. რუსუდან საღინაძე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები - პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები
 15. მანანა ტაბიძე, სახელმწიფო ენის სტატუსის დაცვა: ევროპული გამოცდილება და საქართველო
 16. ლია ქაროსანიძე, თანამედროვე ქართული ტერმინოლოგია
 17. ია ჯიქია, ტერმინოგიური პრობლემები განათლების ევროპულენოვანი სტანდარტების ქართულენოვან თარგმანებში
 18. რეცენზია აფხაზური ენის ლექსიკონის ხელნაწერის გამოცემის გამო /თეიმურაზ გვანცელაძე, "აფხაზური ენის პირველი ლექსიკონი",1827წ./

ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები III

 1. სვეტლანა ადამია, მარიამ კილანავა, ფერეიდნელ ქართველთათვის ქართული სალიტერატურო ენის სწავლებასთან დაკავშირებული რამდენიმე პრობლემური საკითხი
 2. ნომადი ბართაია, სამი პერიოდი საქართველოსა და ირანელ ქართველთა ურთიერთობაში
 3. ლიანა ბაშელეიშვილი, ქართული ზმნის გვარის სწავლებისათვის  რუსული დისკურსი
 4. ხათუნა გელაშვილი, როგორ ვასწავლოთ ქართული ანბანი (წერა, კითხვა, მოსმენა და წარმოთქმა)სწრაფად და ეფექტურად?
 5. თამარ გოგოლაძე, მარიამ კობერიძე, ქართულის, როგორც არამშობლიური ენის სამეტყველო ფუნქციების (მოსმენა, ლაპარაკი) სწავლების პრობლემები
 6. ნები გიუმუში, მე-16 საუკუნეში ოსმალეთის კონტროლის ქვეშ მყოფი იერუსალიმის ტერიტორიაზე მდებარე ქართველთა წმინდა ადგილების გადაცემასთან დაკავშირებით
 7. ვახტანგ გურული, ირანში ქართველთა გადასახლების ისტორიისათვის (XVII საუკუნის დამდეგი)
 8. მაჰვაშ ვაჰედდუსთ, ქართული ელემენტი სპარსულ ლიტერატურაში
 9. იაშა თანდილავა, ლაზურის ადგილი ქართველურ ენობრივ სამყაროში
 10. მაია კიკვაძე, სირთულეები ქართულის არმცოდნეთათვის ერგატიული კონსტრუქციის სწავლებისას
 11. ამინ ნაგელიანი, ქართული ენის აღზევების ხანა ირანში
 12. ავთანდილ ნიკოლეიშვილი, ფერეიდნელთა ქართული ცნობიერების პოეტური გამონაშუქი
 13. მაკა სალია, თურქულენოვანი სტუდენტებისათვის "კავკასიური ხშულების" (მკვეთრი თანხმოვნების) სწავლების საკითხისათვის
 14. რუსუდან საღინაძე, ჰარუნ ჩიმქე, თურქულენოვანთათვის ქართული სახელის პარადიგმის სწავლების პრობლემა მანანა ტაბიძე, ირანში გადასახლებული ქართველების ლინგვისტური მარკერები
 15. ტარიელ ფუტკარაძე, მიხეილ ლაბაძე, თამარ ლომაძე, ლია ოთინაშვილი, ქართული ენის სწავლება "ქართული ტექსტების ეროვნული კორპუსის" ბაზაზე: პრობლემები და პერსპექტივები
 16. ელენე ჟერარდენი, ქართული ზმნური მორფოსინტაქსის სწავლების საკითხები: ორი სირთულე და რამდენიმე შეთავაზება
 17. რეცენზია ნომადი ბართაია, ტარიელ ფუტკარაძის „ქართველოლოგიის შესავალი”
 18. წერილი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ დავით უსუფაშვილს

ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები IV

 1. ტარიელ ფუტკარაძე, ქართული ენა, როგორც თურქეთის რესპუბლიკის კულტურის ერთ-ერთი შემადგენელი: პრობლემები, პერსპექტივები
 2. ოსმან აითექინი, ქართული მონეტები ერზრუმის მუზეუმში
 3. ერდოღან ალთინქაინაქი, მეიდანჯიქის (დიობნის) ბელდეს ქართველთა საქორწინო ტრადიციები
 4. აბდულლაჰ ბაი, ქართველთა მიგრაცია და მიგრანტების დასახლებები ცენტრალურ და აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში (1876-1914)
 5. თეიმურაზ გვანცელაძე, საქართველოდან გადასახლებულ აფხაზთა განსახლების გეოგრაფია თურქეთის რესპუბლიკაში
 6. ნები გიუმუში, თურქეთში მცხოვრები ქართველების შესახებ
 7. როლანდ თოფჩიშვილი, ქართული გვარსახელები შავშეთ-იმერხევში: ეთნოისტორიული საკითხები
 8. ავთანდილ ნიკოლეიშვილი, თურქეთელ ქართველთა ქართულენოვანი პოეზია
 9. მაკა სალია, ერთი გვარის ისტორია
 10. აბდურრაჰმან სეჩქინ, ესქიყალე წარსულში და დღეს (უსტამისი)
 11. მურათ ქასაბი, ქართველთა მოღვაწეობა ოსმალეთსა და თურქეთის რესპუბლიკაში მუჰაჯირობის შემდგომ
 12. დანართი

ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები V

 1. ომარ გვეტაძე, პოეტური რუსთველიანა-II
 2. მურმან თავდიშვილი, რად გაქრა “თამარიანი"? (“ვეფხისტყაოსნის" ბოლო სტროფის მართებულად გაგებისათვის)
 3. თინათინ თურქია, იუმორისა და ირონიის გადმოცემის ენობრივი საშუალებები„ “ვეფხისტყაოსანში"
 4. ლადო მინაშვილი, `ვეფხისტყაოსნის" ერთი ეპიზოდის ხატვრული ანალიზისთვის
 5. ავთანდილ ნიკოლეიშვილი, ლირიკული წიაღსვლები “ვეფხისტყაოსანში”
 6. სოსლან სურმანიძე, კიდევ ერთხელ შოთა რუსთაველის რწმენისათვის
 7. მანანა ტაბიძე, კომუნიკაციური გარემო და კომუნიკაციის სახეები ვეფხისტყაოსანში. პირთაშორისი ურთიერთობების ლინგვოკულტურული ატმოსფერო
 8. ტარიელ ფუტკარაძე, შოთა რუსთველის "ვეფხისტყაოსანში" აღწერილი ეთნოსები და მათი სალაპარაკო ენა
 9. მანანა ყიფიანი, `რომე დამხსნა შეჭირვება”  ფსიქოლოგიზმი “ვეფხისტყაოსანში”
 10. ქეთევან შენგელია, ქართული კულტურა თამარ მეფის ეპოქაში და მისი უპირველესი პრიორიტეტი - შოთა რუსთაველის “ვეფხისტყაოსანი”
 11. ნათელა ჩიტაური, “ვეფხისტყაოსნის" “ზოგიერთი ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო კონცეპტი მე-20 საუკუნის ქართულ ემიგრანტულ მწერლობაში
 12. ფისო ადეიშვილი, ფრაზეოლოგიზმი თუ რთული ანთროპონიმი
 13. თამარ გითოლენდია, ზოგი სემანტიკური დიალექტიზმის ახალი შინაარსობრივი ნიუანსი სალიტერატურო სიტყვახმარებაში
 14. ირინე იაკობიძე, "ც" ძირის შემცველი სიტყვები ლექსიკონებში
 15. მიხეილ ლაბაძე, გაგებინება, როგორც ენა-კილოს განსამიჯნი კრიტერიუმი (კრიტიკული ანალიზი)
 16. ნინო მარკოზია, სატირულ-იუმორისტული ხერხები და გარდაქმნის პერიოდის ენობრივი პრობლემატიკა ჟურნალ “ნიანგის" მიხედვით ლია ოთინაშვილი, კორპუსის ლინგვისტიკა და ლექსიკოგრაფია
 17. ჩიღდემ სუთჯუ, ჰილალ ზენგინი, დუზჯეს მხარეში მცხოვრებ ქართველთა რწმენა-წარმოდგენები
 18. ირინე ტაბატაძე, მსგავსი მსგავსსა შობს
 19. ფევზი ჩელები, თურქული ხელოვნების ისტორიის
 20. თვალსაზრისი ტაო-კლარჯეთის ქართული ხელოვნების მიმართ
 21. შორენა ცაბაძე, ფრაზეოლოგიზმთა თარგმნის ზოგი თავისებურება მიხეილ ჯავახიშვილის არსენა მარაბდელის დედნისა და რუსული თარგმანის მიხედვით
 22. მაგდა ჭიქაბერიძე, მ. ვორონცოვი ალექსანდრე ორბელიანის მოგონებების მიხედვით
 23. მოგონება ბელა შავხელიშვილი, შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნის“
 24. ჩეჩნური თარგმანის შესახებ

ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები VI

 1. მარიკა თედორაძე, ტარიელ ფუტკარაძე, დისკუსია მეგრული მეტყველების სტატუსის შესახებ XX საუკუნის 20-30-იან წლებში /თანამედროვე კონტექსტით/
 2. სოფიო კეკუა, აფხაზეთის ონომასტიკა ისტორიული დოკუმენტების მიხედვით
 3. ვლადიმერ კიკილაშვილი, მცოცავი ექსპანსია კავკასიის რეგიონშირუსული იმპერიული პოლიტიკის მაგალითზე
 4. გიორგი სოსიაშვილი, ოსების ენა და კულტურა საქართველოში (წარსული და დღევანდელობა, ზოგადი მიმოხილვა)
 5. მანანა ტაბიძე, არაავტოქთონი მოსახლეობის ენები საქართველოში
 6. ბელა შავხელიშვილი, თანამედროვე დისკუსიები თუშების სამეტყველო კოდების სტატუსის შესახებ
 7. დიდი წიგნი დიდ მოღვაწეთა შესახებ (სერგო ვარდოსანიძე, საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ასწლოვანი მატიანე (1917-2017 წ.წ.), თბილისი, 2017 წელი)
 8. ოთარ მათეშვილის ინგლისურ-ქართული იდიომების ლექსიკონი

ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები VII

 1. სვეტლანა ადამია, საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ენის - ქართული ენის -  სწავლება დაწყებით საფეხურზე /სტანდარტთან შესაბამისობის საკითხი/
 2. თამარ ბელქანია, საქართველოს შსს სპეცარქივში დაცული რამდენიმე დოკუმენტი შალვა ნუცუბიძის შესახებ
 3. ლევან ბებურიშვილი, თაობათა ურთიერთობის საკითხი ილია ჭავჭავაძის პუბლიცისტურ ნააზრევში 
 4. ირმა ბოჭორიშვილი, ინტეგრირებული გაკვეთილი, როგორც სწავლების თანამედროვე ფორმა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 
 5. თინათინ გავაშელი, თინათინ თურქია, მოსწავლის ემოციური ინტელექტის განვითარების შესაძლებლობები ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების ფორმატში (ვეფხისტყაოსნის რამდენიმე ეპიზოდის მაგალითზე) 
 6. კესო გეჯუა, კონსტანტინე გამსახურდია ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის შესახებ 
 7. ეკა დადიანი, მარიკა თედორაძე, ტარიელ ფუტკარაძე, აკადემიკოსი არნოლდ ჩიქობავა სკოლაში მეგრულად და სვანურად სწავლების წინააღმდეგ /ქართველური ქვესისტემების ადგილი საქართველოს საჯარო სკოლებში
 8. ზურაბ ვახანია, სკოლაში გრამატიკისა და ლიტერატურის შემოქმედებითი სწავლება ფსიქოლოგიის თვალსაზრისით 
 9. ზურაბ ვახანია, თამარ მახარაძე, ქართული ენისა და ლიტერატურის გაერთიანებული სწავლება 
 10. ირინე იაკობიძე, ადამიანის მენტალური მოღვაწეობის აღმნიშვნელი ლექსიკა „ვეფხისტყაოსანში 
 11. ნათია იაკობიძე, ზმნურ სიტყვათშეხამებათა სწავლების   საკითხი 
 12. მადონა კეჟერაძე, ქრისტეს შობა უწმინდესისა და უნეტარესის, ილია მეორის „საშობაო ეპისტოლენი“-ს მიხედვით 
 13. ლელა კვარაცხელია, ინოვაციური საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებისა და მიდგომების გამოყენება ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილზე და მათი გათვალისწინება სასწავლო გეგმაში  
 14. მარინა მწყერაშვილი, სოციალური ქსელების ენის რამდენიმე თავისებურებისათვის 
 15. თინათინ სიხარულიძე, ბაირონის ქართული თარგმანების თარგმანმცოდნეობითი შეფასებისათვის 
 16. სოსლან სურმანიძე, ნიკო ნიკოლაძე - ილია ჭავჭავაძის პროზის კრიტიკოსი 
 17. მანანა ტაბიძე, ქართული ენის პერიოდიზაციისა და ახალი ქართული სალიტერატურო ენის შესახებ 
 18. იამზე ფუტკარაძე, მეცხოველეობის აჭარული ლექსიკის  იზოგლოსები ქართლური დიალექტის ლექსიკასთან 
 19. ტარიელ ფუტკარაძე, ქართული ზმნის მწკრივის კატეგორია
 20. სოფიკო ჭაავა, სწავლების ენა საქართველოს მაზრებსა და ქალაქებში 1921-22 წლებში (საარქივო მასალების მიხედვით)

ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები VIII

 1. მანანა გაბაშვილი, ზვიად გამსახურდიას საგარეო პოლიტიკა
 2. თეიმურაზ გვანცელაძე, პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას კავკასიური პოლიტიკა აფხაზურ-ქართულ და ოსურ-ქართულ ურთიერთობათა კონტექსტში
 3. ბიმურზა დადეშქელიანი-აფრასიძე, რუსეთის იმპერიის ეთნიკური პოლიტიკა
 4. მანანა ტაბიძე, პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას პოლიტიკური  სტრატეგიის მნიშვნელობა საქართველოს დამოუკიდებლობის  აღდგენისა და დეოკუპაციის პროცესში
 5. ტარიელ ფუტკარაძე, მალტის შეთანხმება (02.12.1989), ეროვნული გმირები და საქართველოს პერსპექტივა
 6. ქეთევან შენგელია, „მამა ხარ ყოველთა, ძეთათვის მზრუნველი“... (ზვიად გამსახურდიას პოეზიის მიხედვით)
 7. ლევან ჯიქია, ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლება და კონსტიტუციური პრობლემები საქართველოში
 8. ნემო ბურჭულაძე, დსთ-ს მიმართ პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ნეგატიური დამოკიდებულების შესახებ /ალმა-ათის შეხვედრის ანალიზი/ (მოგონება)
 9. ამირან არაბული, ეროვნული ერთიანობის იდეა საისტორიო მწერლობასა და ხალხურ სიტყვიერებაში
 10. კესო გეჯუა, მეგრული ლექსიკა სულხან-საბას „სიტყვის კონის“ მიხედვით
 11. სერგო ვარდოსანიძე, მიხეილ ქავთარია როგორც საქართველოს ეკლესიის ისტორიის მკვლევარი
 12. გაბრიელ თაგაური, ქართული ზღაპრის შესწავლის სამომავლო პერსპექტივები
 13. სოფიო კეკუა, ამჟამად გამქრალი გვარსახელების ერთი ჯგუფი შუა საუკუნეების ქართულ იურიდიულ ძეგლებში
 14. თამარ კობერიძე, სოხუმის აღება მეოცე საუკუნის დასწყისში ლეო ქიაჩელის მოთხრობის „ჰაკი აძბა“ მიხედვით
 15. თეა სუმბაძე, ილია ჭავჭავაძე სიმონ ჩიქოვანის თვალთახედვით
 16. იამზე ფუტკარაძე, ყველის სახელდება ქართული ენის დიალექტებში

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა