მენიუ

SANGU იწყებს აბიტურიენტთა მომზადებას ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის

SANGU იწყებს აბიტურიენტთა მომზადებას 2023 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის.

ყოველ საგამოცდო საგანში მომზადება გამორჩეულია სწავლების მაღალი დონით, რეგულარული ტესტირებებით, მიღებული შედეგების დეტალური ანალიზით, აბიტურიენტების პედაგოგებთან შემოქმედებითი ურთიერთობით, კეთილმყოფელი სამუშაო გარემოთი, რაც ყოველთვის განაპირობებს მაღალ შედეგებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე.

უნივერსიტეტი აბიტურიენტებს სთავაზობს მომზადებას 9 სასწავლო საგანში:

  • ქართული ენა და ლიტერატურა
  • უცხოური ენა
  • ზოგადი უნარები
  • მათემატიკა
  • ისტორია
  • ფიზიკა
  • ქიმია
  • ბიოლოგია
  • გეოგრაფია

მომზადება შესაძლებელია ერთ ან რამდენიმე საგანში. თითოეულ საგანში სასწავლო კურსის ხანგრძლივობაა 30 სასწავლო კვირა. მეცადინეობის კვირეული ხანგრძლივობა შეადგენს 4 საათს. მეცადინეობები ჩატარდება კვირაში ორჯერ. 

თითოეულ საგანში სასწავლო ჯგუფი შეიქმნება არანაკლებ 4 და არაუმეტეს 7 აბიტურიენტის მიღების პირობით.

თითოეულ საგანში მომზადების ღირებულებაა - 500 ლარი; თანხის გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად. 

ცენტრში მომზადებული აბიტურიენტები, რომლებიც ჩაირიცხებიან SANGU-ში ისარგებლებენ სწავლის სემესტრული საფასურის 20%-იანი შეღავათით. ფინანსური მხარდაჭერა ამ კატეგორიის სტუდენტებისათვის ყოველ მომდევნო სემესტრშიც გაგრძელდება, თუ აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი წინა სემესტრში, თითოეულ სასწავლო კურსში არ იქნება ნაკლები 81 ქულაზე.

აბიტურიენტთა რეგისტრაცია გაგრძელდება ამა წლის 8 ოქტომბრამდე, სწავლა დაიწყება 10 ოქტომბერს, რეგისტრაცია შესაძლებელია ონლაინ რეჟიმშიც.

სარეგისტრაციო ბმული

ტელ:  (+995) 032 225 00 77; 551 48 00 05

დაგეგმილია სწავლების წარმართვა დასწრებული ფორმით, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებული სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში.

მისამართი: ი. ჭავჭავაძის 53ა

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა