მენიუ

ტრენინგი თემაზე - „არასრულწლოვანთა შრომითი უფლებები“

16 დეკემბერს, SANGU-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ორგანიზებით, სამართლის საგანმანათლებლო პროგრამის კოორდინარტორმა ქეთევან ხურცილავამ სკოლის მოსწავლეებისთვის ონლაინ ტრენინგი ჩაატარა.

16 დეკემბერს, SANGU-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ორგანიზებით, სამართლის საგანმანათლებლო პროგრამის კოორდინარტორმა ქეთევან ხურცილავამ სკოლის მოსწავლეებისთვის ონლაინ ტრენინგი ჩაატარა.

ტრენინგის თემა - „არასრულწლოვანთა შრომითი უფლებები“ იყო და ამ მიმართულებით მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლებას ისახავდა მიზნად.

ქეთევან ხურცილავამ ტრენინგის მსვლელობის დროს საინტერესოდ მიმოიხილა  შემდეგი საკითხები: შრომითი ქმედუნარიანობის წარმოშობა და სამუშაოზე მიღების მინიმალური ასაკი; არასრულწლოვანთა დასაქმების სფერო; სამუშაო დროის ხანგრძლივობა; შრომის საზიანო ფორმებისგან ბავშვის დაცვა; დამსაქმებლის ვალდებულებები.

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში არსებული სკოლების მოსწავლეებს ტრენინგის მსვლელობის დროს ასევე ჰქონდათ შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიეღოთ კაზუსების განხილვაში.

ტრენინგში მონაწილე სამოცდაათამდე მონაწილეს ელექტრონული სიგელები გადაეცა.

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 20 მაისიდან 17 ივნისამდე
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა