მენიუ

ცხადდება სტატიების მიღება

მზადდება წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორ ვახტანგ გურულის 70 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული.

მზადდება წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორ ვახტანგ გურულის 70 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული.
სტატიები მიიღება შემდეგი მიმართულებით:

 • საქართველოს ისტორია
 • მსოფლიო ისტორია
 • ეკლესიის ისტორია
 • დიპლომატიის ისტორია
 • ეთნოლოგია
 • არქეოლოგია
 • ნუმიზმატიკა
 • ეპიგრაფიკა

წარმოდგენის ვადა: 2023 წ. 31 იანვრის ჩათვლით ელ-ფოსტაზე: g.burduli@sangu.edu.ge

 1. სტატიის გაფორმების წესი:
 2. ფურცლის ზომა − A4;
 3. კიდეები (მინდვრები) ზედა, ქვედა, მარცხნივ და მარჯვნივ − 2.5 სმ;
 4. შრიფტი ყველა სამუშაო ენისათვის - Sylfaen;
 5. ტექსტის ფონტის ზომა − 11;
 6. ტექსტის ხაზებს შორის ინტერვალი − 1.5;
 7. სქოლიოს ფონტის ზომა − 10;
 8. სქოლიოს ხაზებს შორის ინტერვალი − 1;
 9. სტატიის გვერდების ოდენობა − 20 გვერდი;
 10. სქოლიოს მითითების წესი:
 11. წიგნი: ავტორის გვარი, სახელის ინიციალ(ებ)ი., (გამოქვეყნების წელი). ნაშრომის სათაური (გამოცემა.). ქალაქი. გამომცემელი. გვერდი.
 12. სტატია: ავტორის გვარი, სახელის ინიციალ(ებ)ი., (გამოქვეყნების წელი). სტატიის სათაური, გამომცემელი, ტომი (გამოცემა), გვერდი.
 13. სტატიას უნდა ერთვოდეს საძიებო (საკვანძო) სიტყვები (მინიმუმ − 3 მაქსიმუმ − 7) და რეზიუმე ინგლისურ ენაზე 150-350 სიტყვა (მოკლედ და ზუსტად გადმოსცემს ნაშრომის შინაარსს იმგვარად, რომ მკითხველისათვის მეცნიერული პრობლემატიკა პუბლიკაციის წაკითხვის გარეშე გახდეს გასაგები.);

 

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 20 მაისიდან 17 ივნისამდე
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა