მენიუ

ტრენინგი სასწავლო პროგრამების აკრედიტაციისა და ავტორიზაციის შესახებ

ტრენინგი წარმართა SANGU-ს მრჩეველმა ირინე დარჩიამ

სასწავლო პროგრამების აკრედიტაციისა და უნივერსიტეტის ავტორიზაციის პროცესში, აკადემიურ პერსონალთან ერთად, ადმინისტრაციული სამსახურების ჩართულობა, განათლების ხარისხის ასამაღლებლად სისტემატური თვითშეფასების დამკვიდრებასა და ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების განვითარებაზე ზრუნვა ძალიან მნიშვნელოვანია.

ამ პროცესში მათი ერთობლივი მუშაობის საჭიროებისა და მნიშვნელოვანი დეტალების გაცნობის მიზნით SANGU-ს მრჩეველმა ირინე დარჩიამ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისთვის ტრენინგი გამართა.

ტრენინგის მსმენელები, სამი დღის მანძილზე, ინტერაქტიულ რეჟიმში დეტალურად გაეცნენ ინფორმაციას სასწავლო პროგრამების აკრედიტაციისა და უნივერსიტეტის ავტორიზაციის პროცესისთვის საჭირო დოკუმენტაციის, სხვადასხვა პროცედურების, დეპარტამენტებს შორის შედეგზე ორიენტირებული კომუნიკაციის მეთოდების შემუშავებისა და დანერგვის, მართვის ეფექტური მეთოდების და საჭირო რესურსების შესახებ.

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა