მენიუ

ტრენინგი საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების გამოყენების შესახებ

პარასკევს, 17 მარტს, 14:00 საათზე პირველი კორპუსის 401-ე აუდიტორიაში ჩატარდება ტრენინგი საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების გამოყენების შესახებ.

პარასკევს, 17 მარტს, 14:00 საათზე პირველი კორპუსის 401-ე აუდიტორიაში ჩატარდება ტრენინგი საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების გამოყენების შესახებ.
განხილული იქნება სამეცნიერო ბაზების გამოყენების უპირატესობები, შესაძლებლობები და წესები.

  • Cambridge Journals Online
  • e-Duke Journals Scholarly Collection
  • Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books
  • IMechE Journals
  • Mathematical Sciences Publishers Journals
  • Openedition Journals
  • Royal Society Journals Collection
  • SAGE Premier
  • ACM Digital Library

ზემოთჩამოთვლილ ბაზებში განთავსებული მასალების გამოყენების მექანიზმები (საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო და კვლევით პროექტებში), ძებნისა და ფილტრის ფუნქციები.

ტრენინგი მოიცავს პრაქტიკულ ნაწილსაც, მსმენელები ისწავლიან როგორ იპოვონ სასურველი ინფორმაცია სხვადასხვა ფილტრის გამოყენებით.

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 20 მაისიდან 17 ივნისამდე
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა