მენიუ

გამყოფი ხაზის მიმდებარედ მცხოვრები სტუდენტების დაფინანსება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახორციელებს გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების 2022-2023 სასწავლო წლის სწავლის საფასურით დაფინანსებას.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახორციელებს გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების 2022-2023 სასწავლო წლის სწავლის საფასურით დაფინანსებას.

სტუდენტებმა 2023 წლის 31 მარტის ჩათვლით უნდა მიმართონ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ან ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს და ადგილზე წერილობითი ფორმით წარადგინონ განაცხადი.

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 20 მაისიდან 17 ივნისამდე
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა