მენიუ

შრომის უსაფრთხოების სრული აკრედიტებული პროგრამა SANGU-ში

შრომის უსაფრთხოების სრული აკრედიტებული პროგრამის მსმენელებს პრაქტიკული სწავლება ჩაუტარდათ

შრომის უსაფრთხოების ორგანული კანონის თანახმად, საქართველოში რეგისტრირებული ყველა ორგანიზაცია ვალდებულია, ჰყავდეს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი.

დასაქმების ბაზარზე, კვალიფიციურ სპეციალისტებზე, გაზრდილი მოთხოვნიდან გამომდინარე, SANGU-ში, დარგის წამყვანი სპეციალისტები მსურველებს კვალიფიკაციის ამაღლებაში ეხმარებიან.

SANGU-ში შრომის უსაფრთხოების სრული აკრედიტებული პროგრამის მსმენელებს პრაქტიკული სწავლება ჩაუტარდათ ხუთი სხვადასხვა მიმართულებით, როგორიცაა მძიმე მრეწველობა, მსუბუქი მრეწველობა, სამედიცინო სფერო, სამშენებლო და მომსახურების სფეროები.

პრაქტიკული კომპონენტის ფარგლებში მსმენელებმა რეალურ სამუშაო გარემოში შეასრულეს დავალებები, რაც მათ თეორიული ცოდნის გამყარებაში და პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში დაეხმარებათ.

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 20 მაისიდან 17 ივნისამდე
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა