მენიუ

სადოქტორო კვლევითი მობილობა საფრანგეთში

2023-2024 სასწავლო წლისვის ცხადდება მოკლევადიანი სადოქტორო კვლევითი მობილობა საფრანგეთში.

2023-2024 სასწავლო წლისვის ცხადდება მოკლევადიანი სადოქტორო კვლევითი მობილობა საფრანგეთში.

ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტი მხარს უჭერს ქართველი დოქტორანტების კვლევით მობილობას (2 თვის ვადით) საფრანგეთის უნივერსიტეტებსა და კვლევით დაწესებულებებში.

დოქტორანტებისთვის სტიპენდიის ოდენობა შეადგენს 2 100 ევროს 2 თვის განმავლობაში. სტიპენდიები ფარავს მოგზაურობისა და ცხოვრების ხარჯების ნაწილს ან მთლიანად.

საფრანგეთში კვლევის პერიოდში განაცხადი ღიაა ყველა დისციპლინის ქართველი დოქტორანტებისთვის და მიღება ეფუძნება კანდიდატების კვალიფიკაციას და მობილობის პროექტის შესაბამისობას.

განაცხადების გაგზავნის ბოლო 2023 წლის 25 ივნისი.
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა