მენიუ

გრძელდება მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის მეორე ეტაპი

გრძელდება მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის მეორე ეტაპი დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე.

გრძელდება მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის მეორე ეტაპი დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე შემდეგი პროგრამების მიხედვით:
მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია (გარდა სამართლის და კიბერუსაფრთხოების პროგრამების) - 14 - 20 სექტემბერი (სამუშაო დღეებში 11:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე );
მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია სამართლის პროგრამაზე - 14 - 15 სექტემბერი (სამუშაო დღეებში 10:30 სთ-დან 17:30 სთ-მდე);

გამოცდა უცხო ენაში:

  • სამართლის პროგრამაზე - 18 სექტემბერი - 14:00 სთ;
  • დანარჩენ პროგრამებში (გარდა სამართლისა და ფილოლოგიისა) - 25 სექტემბერი - 12:00სთ;

გამოცდა სპეციალობაში:

  • სამართლის პროგრამაზე - 18 სექტემბერი - 16:00 სთ;
  • დანარჩენ პროგრამებზე - 25 სექტემბერი - 14:00 სთ;

გამოცდების შედეგების გამოცხადება :

  • სამართლის პროგრამაზე: - 19 სექტემბერი;
  • დანარჩენ პროგრამებზე - 25,26 სექტემბერი;

შედეგების გასაჩივრება:

  • სამართლის პროგრამაზე 21-25 სექტემბერი;
  • დანარჩენ პროგრამებზე 27-29 სექტემბერი;

საბოლოო შედეგების გამოცხადება:

  • სამართლის პროგრამაზე- 25 სექტემბერი;
  • დანარჩენ პროგრამებზე 30 სექტემბერი;

მეორე ეტაპის გასაუბრება კომპიუტერული მეცნიერების მაგისტრანტობის კანდიდატებთან დაგეგმილია ონლაინ რეჟიმში 22 სექტემბერს, 18:00 საათზე.
გასაუბრება სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიის მაგისტრანტობის კანდიდატებთან დაგეგმილია ჰიბრიდულ რეჟიმში II კორპუსის #101 აუდიტორიაში 22 სექტემბერს, 18:00 საათზე.

შეხვედრის ონლაინ ბმულები:
კომპიუტერული მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამა - meet.google.com/oah-yeux-egu
სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა - https://meet.google.com/exh-msus-jyc
ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირების სამაგისტრო პროგრამა - meet.google.com/tyr-ybrg-xva 

 

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა