მენიუ

ბიზნეს ინფორმატიკის ერთობლივმა ინგლისურენოვანმა სამაგისტრო პროგრამამ წარმატებით გაიარა აკრედიტაცია

საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის და ჩრდილოეთ კენტუკის უნივერსიტეტის ბიზნეს ინფორმატიკის ერთობლივმა ინგლისურენოვანმა სამაგისტრო პროგრამამ წარმატებით გაიარა აკრედიტაცია

საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის და ჩრდილოეთ კენტუკის უნივერსიტეტის ბიზნეს ინფორმატიკის ერთობლივმა ინგლისურენოვანმა სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამამ წარმატებით გაიარა აკრედიტაცია.

ბიზნეს ინფორმატიკა არის ინტერდისციპლინური პროგრამა, რომელიც შემუშავებულია ჩრდილოეთ კენტუკის უნივერსიტეტთან (Northern Kentucky University) თანამშრომლობით. პროგრამა გთავაზობს თანამედროვე განათლებას უმაღლესი დონის გამოცდილების მქონე პროფესიონალების მოსამზადებლად ინფორმაციული ტექნოლოგიების დინამიკურ სფეროში.

კურსდამთავრებულს მიენიჭება ინფორმატიკის მაგისტრის და ბიზნეს ინფორმატიკის მაგისტრის ორმაგი, ქართული და ამერიკული აკადემიური ხარისხი:

  • SANGU - ინფორმატიკის მაგისტრი/Master of Science in Informatics (კოდი: 0613.1.1)
  • NKU - ბიზნეს ინფორმატიკის მაგისტრი/Master of Science in Business Informatics

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა