მენიუ

ტრენინგი თემაზე: "ენაზე დაფუძნებული დასწავლის სირთულის (LLD) მქონე მოსწავლის იდენტიფიკაცია კლასში

ტრენინგი წარმართეს სპეციალური განათლების მაგისტრებმა, ტრენერებმა ხატია ცოცხალაშვილმა და თეონა თარგამაძემ

14-16 მარტს, SANGU-ს მასწავლებელთა ჰაბის ორგანიზებით გაიმართა უფასო ტრენინგი თემაზე: "ენაზე დაფუძნებული დასწავლის სირთულის (LLD) მქონე მოსწავლის იდენტიფიკაცია კლასში".

ტრენინგი განკუთვნილი იყო მხოლოდ SANGU-ს მასწავლებლის 60 კრედიტიანი პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის, ხოლო მიზნობრივ ჯგუფში მოიაზრებოდნენ საგნის მასწავლებლები, სპეციალური განათლების მასწავლებლები, სკოლის დამხმარე სპეციალისტები, მშობლები, მეტყველების თერაპევტები და ბავშვთან მომუშავე ყველა სხვა პირი, რომელიც დაინტერესებულია დასწავლის უნარის დარღვევის მქონე მოსწავლის საგანმანათლებლო საჭიროების იდენტიფიკაციით და ინტერვენციის დაგეგმვით.

ტრენინგი ჩაატარეს ტრენერებმა: სპეციალური განათლების მაგისტრებმა ხატია ცოცხალაშვილმა და  თეონა თარგამაძემ. ტრენინგის მონაწილეები გაეცნენ ენაზე დაფუძნებული დასწავლის სირთულის რაობასა და მახასიათებლებს; გააცნობიერეს, თუ რამდენად დიდი გავლენის მოხდენა შეუძლია ენაზე დაფუძნებულ დასწავლის სირთულეს მოსწავლის წიგნიერების, საკომუნიკაციო უნარებსა და ქცევით-ემოციურ სფეროზე; გაანალიზეს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ენობრივი დასწავლის მქონე მოსწავლის რაც შეიძლება ადრეული იდენტიფიკაცია პრევენციისათვის;

სასკოლო სივრცეში LLD-ის მქონე მოსწავლის პირველადი ნიშნების იდენტიფიკაციისთვის ,,დისლექსია/LLD-ის ადრეული ნიშნების საიდენტიფიკაციო „ჩეკლისტი“ გამოიყენება. ტრენინგის მონაწილეები მისი გამოყენების წესებს გაეცნენ.  ისინი ასევე LLD-ის მქონე მოსწავლის ენობრივი უნარების შეფასების ინსტრუმენტს გაეცნენ, რომელსაც ისინი ინტერვენციის გეგმის შედგენისა  და მისი პრაქტიკული განხორციელებისათვის გამოიყენებენ;

ტრენერებმა მონაწილეებს ენაზე დაფუძნებული დასწავლის სირთულის მქონე მოსწავლესთან ადაპტაციის ხერხებიც გააცნეს, რომელთაც ისინი საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენებენ.

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა