მენიუ

სტუდენტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია

2024 წლის 13-14 ივნისს, გაიმართება აკაკი ჩხენკელის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2024 წლის 13-14 ივნისს გამართავს ცნობილი საზოგადო მოღვაწისა და პოლიტიკოსის, ქართული დიპლომატიის თვალსაჩინო წარმომადგენლის, ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებელი  საზოგადოების თავმჯდომარის, აკაკი ჩხენკელის,  დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი  მიძღვნილ სტუდენტთა რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციას. 
თეზისების მიღება გაგრძელდება 2024 წლის 20 მაისამდე შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: javakhishvili_students@tsu.ge
 
იმუშავებს შემდეგი სექციები:

 • ეკონომიკა და ბიზნესი
 • ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
 • მედიცინა
 • სამართალმცოდნეობა
 • სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებები
 • ფსიქოლოგია და განათლების მეცნიერებები
 • ჰუმანიტარული მეცნიერებები  

 კონფერენციის ჩატარების ადგილი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო.

 სამუშაო ენა: ქართული.
რეგლამენტი:
მოხსენება სექციის სხდომაზე – 15 წუთი;
მსჯელობა – 10 წუთი.

სავალდებულოა, სტუდენტს ჰყავდეს დოქტორის აკადემიური (ან მასთან გათანაბრებული) ხარისხის მქონე ხელმძღვანელი  და წარმოადგინოს მისი წერილობით დასკვნა, რომ თეზისები აკმაყოფილებს კონფერენციის სამეცნიერო და ტექნიკურ მოთხოვნებს და შეიძლება დაიბეჭდოს.

საკონტაქტო პირი: თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი ეკატერინე ნავროზაშვილი.

 თეზისების გაფორმების წესი:

დოკუმენტში  (MS Word) გთხოვთ  შეიტანოთ შემდეგი მონაცემები:

 1. ავტორის სახელი და გვარი
 2. თეზისების სათაური 
 3. უნივერსიტეტის დასახელება
 4. ფაკულტეტის დასახელება
 5. თეზისების ძირითადი ტექსტი   (MS Word-ით)
 6. 3-5  საკვანძო სიტყვა
 7. ფორმატი  A4
 8. შრიფტი —  UNICODE (Sylfaen)
 9. თეზისების /სტატიის ძირითადი ტექსტი დაიწყეთ მომდევნო,  ახალი გვერდიდან,  12 ზომის შრიფტით.
 10. ფოტოების და სხვა გრაფიკული გამოსახულების კომპიუტერული ვარიანტი შესრულებული უნდა იყოს JPG ფორმატში.
 11. თეზისის მოცულობა: 300 სიტყვა.

თავფურცელი გააფორმეთ  შემდეგი თანმიმდევრობით:

 • ავტორ(ებ)ი — 12 ზომის შრიფტით ცენტრში;
 • სათაური — 12 ზომის შრიფტით ცენტრში;
 • უსდ, მაგ., ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი — 12 ზომის შრიფტით ცენტრში;
 • ფაკულტეტის დასახელება — 12 ზომის შრიფტით ცენტრში;
 • ბოლოს — საკვანძო სიტყვები.

გაითვალისწინეთ, რომ არასწორად გაფორმებული თეზისები არ მიიღება.

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა