მენიუ

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა აცხადებს მიღებას

მსურველების რეგისტრაცია იწარმოებს 2024 წლის 21 ივნისამდე

დაინტერესებულ პირებს ვთავაზობთ 2, 3 და 4 სემესტრიან მოდულებს. სამივე მოდულში შეისწავლება შემდეგი კურსები - თარგმანის თეორია, წერილობითი თარგმანი, ზეპირი თარგმანი, სინქრონული თარგმანი, ქართული ენის პრაქტიკული სტილისტიკა, მეორე უცხო ენა, დარგობრივი თარგმანები და სხვა. გვაქვს აგრეთვე არჩევითი საგნები - კულტურათშორისი კომუნიკაცია, ლიტერატურული თარგმანი და ა.შ.

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლის კურსდამთავრებულებს და მოქმედ მთარგმნელ-თარჯიმნებს ასევე ვთავაზობთ 1 სემესტრიან მოდულს არჩევითი ორი ან სამი საგნით!

თქვენი მონდომება და გამორჩეული პროფესიონალი პროფესორ-მასწავლებლების მიერ ჩატარებული ლექციები წარმატებული შედეგის გარანტიაა.

ერთი სემესტრის (16 კვირა, კვირაში 15 საათიანი დატვირთვა) გადასახადი შეადგენს 1400 ლ.


მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლეს სკოლაში ჩაბარების მსურველთა საყურადღებოდ:

 
მსურველების რეგისტრაცია: 2024 წლის 21 ივნისამდე. აპლიკანტებმა საჭირო დოკუმენტაცია უნდა გადმოაგზავნონ ელ. ფოსტაზე: hisit@sangu.edu.ge

  • რეზიუმე (CV)
  • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა

 
მსურველების შერჩევა მოხდება კონკურსის წესით:

  • წერითი ტესტი უცხო ენასა და ქართულში
  • ზეპირი გასაუბრება უცხო ენაში (საერთაშორისო სერტიფიკატის მქონე სტუდენტები უცხო ენაში (C-1 დონეზე) განთავისუფლდებიან ტესტისგან)


საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართება 22 ივნისს, 12:00 საათზე (აუდიტორია N 04)

 
გამოცდების განრიგი:

  • 29 ივნისი, შაბათი - 12:00 საათი (წერითი გამოცდა ინგლისურ ენაში)
  • 30 ივნისი, კვირა - 12:00 საათი (წერითი ტესტი ქართულ ენაში)
  • 30 ივნისი, კვირა - 14:00 საათი (ზეპირი გასაუბრება ინგლისურ ენაზე)

 

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა