მენიუ

დიალექტოლოგიური ექსპედიცია იმერეთში

ექსპედიციაში SANGU-ს ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტები მონაწილეობდნენ.

2024 წლის 17 ივნისს მოეწყო დიალექტოლოგიური საველე პრაქტიკა ზემო იმერეთში, ჭიათურის რაიონ სოფელ გეზრულსა და უსახელოში. საველე ექსპედიცია განხორციელდა წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის „ქართული ფილოლოგიის“ საბაკალავრო პროგრამის სავალდებულო კურსის „ქართველური დიალექტოლოგია (ზოგადი კურსი საველე პრაქტიკითურთ)“ ფარგლებში, სადაც მონაწილეობდნენ მესამე კურსის სტუდენტები.


სტუდენტებმა ლექციებზე მიღებული თეორიული ცოდნა პრაქტიკაში გამოიყენეს და ველზე თვითონ ჩაწერეს რესპონდენტები. მოიპოვეს ხალხის მეტყველებაში დაცული საინტერესო სიტყვა-ფორმები, ტოპონიმები, მეფუტკრეობის, სამზარეულოს ლექსიკა, ზოგადი დიალექტური ტექსტი. მოპოვებულ ხუთსაათიან ვიდეო-აუდიო მასალას სტუდენტები ტექსტურ ფაილად აქცევენ, გააკეთებენ ენობრივ ანალიზს და წარმოადგენენ „სტუდენტის საველე პრაქტიკის ანგარიშს“.


ექსპედიციას ხელმძღვანელობდა კურსის განმახორციელებელი და პრაქტიკის ხელმძღვანელი, ფილოლოგიის დოქტორი კესო გეჯუა. ჯგუფური მუშაობისას სტუდენტებს ასევე ეხმარებოდნენ ქართველოლოგიის ცენტრის ასოცირებული მკვლევრები: ფილოლოგიის დოქტორი სოფიო კეკუა და ფილოლოგიის დოქტორი მიხეილ ლაბაძე.


მადლობა ქართული უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას გაწეული მხარდაჭერისათვის.

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა