მენიუ

მემორანდუმი პლოვდივის უსაფრთხოებისა და ეკონომიკის უმაღლეს სკოლასთან

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის კიდევ ერთი წარმატება საერთაშორისო თანამშრომლობის კუთხით.

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის კიდევ ერთი წარმატება საერთაშორისო თანამშრომლობის კუთხით.

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის, ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ინიციატივით გაფორმდა ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი ბულგარეთის, პლოვდივის უსაფრთხოებისა და ეკონომიკის უმაღლეს სკოლასთან (https://www.vusi.bg/en/about/).

მემორანდუმი მიზნად ისახავს სასწავლო და კვლევითი საქმიანობის განვითარებას საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ფარგლებში, რომელიც ხელს შეუწყობს მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ეკონომიკის მიმართულებით.

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე, პროფესორი ნინო დამენია და ასოცირებული პროფესორი იზა გიგაური, მიმდინარე წლის 27 აპრილს, ონლაინ ჩართვის საშუალებით ესაუბრნენ ბულგარეთის უსაფრთხოებისა და ეკონომიკის უმაღლეს სკოლის პრეზიდენტს, პროფესორ გეორგი მანოლოვს და ეკონომიკისა და ადმინისტრირების ფაკულტეტის წარმომადგენლებს. ისაუბრეს უნივერსიტეტების პროგრამებზე, პროექტებზე, სამეცნიერო კვლევებზე. დეტალურად განიხილეს ის სასწავლო და სამეცნიერო აქტივობები, რომლებიც ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ეკონომიკის პროგრამებს უკავშირდებოდა. დაიგეგმა შემდგომი შეხვედრები ინტერნაციონალიზაციის გაფართოვების კუთხით.

პროფესორებმა ნინო დამენიამ და იზა გიგაურმა აღნიშნეს, რომ: მემორანდუმის გაფორმება ხელს შეუწყობს ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს განახორციელონ ერთობლივი კვლევითი საქმიანობა, მიიღონ მონაწილეობა ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ეკონომიკის მიმართულებით მომზადებულ სემინარებსა და ონლაინ შეხვედრებში, დაესწრონ ონლაინ ლექციებს, საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებისათვის გამართონ ერთობლივი ღონისძიებები/დისკუსიები, მონაწილეობა მიიღონ ტრეინინგებში, კონფერენციებში და სხვა სახის სამეცნიერო აქტივობებში ბულგარეთის უმაღლესი სკოლის პროფესურასა და სტუდენტებთან ერთად.

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა