მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მასწავლებლის მომზადების პროგრამა - პროფესორი ზურაბ ბერია

ინტერვიუ მასწავლებლის მომზადების პროგრამების ხელმძღვანელთან ზურაბ ბერიასთან.

წმ. ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტში სულ ახლახან გაიარა აკრედიტაცია მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულმა 300 კრედიტიანმა საგანმანათლებლო პროგრამებმა და წელს პირველად აცხადებს მიღებას მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ქართული ენა და ლიტერატურა-ინგლისური ენა-ქართული, როგორც მეორე ენა და მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ისტორია-გეოგრაფია-მოქალაქეობა.
მათი უპირობო წარმატების გარანტი SANGU-ში უკვე მოქმედი მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამაა, რომელიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს ამ დარგით დაინტერესებულ საზოგადოებაში და რომელსაც უკვე არაერთი შემდგარი კურსდამთავრებული მასწავლებელი ჰყავს.

აღნიშნული პროგრამების წარმატებას მის მუშაობაში ჩართული პოფესორები განსაზღვრავენ. მისი ხელმძღვანელი პროფესორი ზურაბ ბერიაა, რომელსაც ამ სფეროში დიდი და სერიოზული გამოცდილება აქვს. მისთვის მასწავლებლობა, როგორც ყველა სხვა საქმე, რა თქმა უნდა, აუცილებლად გულისხმობს გარკვეული ცოდნის, უნარების და თვისებების ქონას, თუმცა, მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი. მისი აზრით, მასწავლებლის რთული პროფესიის ათვისება ზოგს უადვილდება, ზოგს - არა. თუ ერთისთვის ეს ბუნებრივი საქმიანობაა და ლაღად და თავისუფლად ახერხებს, სხვისთვის უფრო მძიმეა და დამღლელი, რაც საბოლოოდ სადღაც შედეგში მაინც იჩენს თავს. მისთვის კი მასწავლებლობა მოწოდებაა. ამიტომაც უადვილდება და ეხალისება მოსწავლეებთან ურთიერთობა, ხოლო როცა შედეგს ხედავს და გრძნობს, რომ კარგ საქმეს აკეთებს, ეს ყველაფერი მეტ თავდაჯერებულობას ანიჭებს.

ზურაბ ბერია აღჭურვილია იმ უნარებით, რომელიც უნდა ჰქონდეს ამ სფეროში მოღვაწეს, რათა კარგი შედეგი მიიღოს და საინტერესოდ გადასცეს ცოდნა. მოსწავლესთან ურთიერთობაში იგი დიდ მოთმინებას, სამართლიანობას, ყურადღებას იჩენს, რაც თავისთავად, ბევრს ნიშნავს, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ იგი თვითონაც საინტერესო პიროვნება და ადამიანია.
ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს საუნივერსიტეტო ცოდნა განათლების მეცნიერებების შესახებ და მოამზადოს განათლების მაგისტრი, რომელიც სამომავლო წარმატებული პროფესიული საქმიანობისთვის, აღჭურვილი იქნება შესაბამისი თეორიული თუ პრაქტიკული ცოდნითა და გამოცდილებით.

რითია გამორჩეული SANGU-ს მასწავლებლის მომზადების 300 კრედიტიანი პროგრამა, რა უნარებს უნდა ფლობდეს აღნიშნულ პროგრამაზე სწავლის მსურველი, რა კვალიფიკაცია მიენიჭება კურსდამთავრებულს და სად შეძლებენ ისინი სწავლის დასრულების შემდგომ დასაქმებას, ამის შესახებ ბატონი ზურაბ ბერია გვიამბობს.

- ბატონო ზურა მოგესალმებით!

- მოგესალმებით.

- რა უპირატესობა აქვს SANGU-ს მასწავლებლის მომზადების 300 კრედიტიან პროგრამას, რა გამოარჩევს მას, რითია უპირატესი?

თუ გინდა განათლების მიმართულებით საქმიანობა, ამ პროგრამას ალტერნატივა არ აქვს, რადგან 5 წელიწადში კურსდამთავრებული პირდაპირ ხდება განათლების მაგისტრი, ამავე დროს ერთდროულად სამი საგნის მასწავლებელი, ერთ პროგრამაზე ისტორია-გეოგრაფია-მოქალაქეობის, მეორე პროგრამაზე კი ქართული ენისა და ლიტერატურის (7-12) - ინგლისური ენის - ქართული, როგორც მეორე ენის მასწავლებელი. ამავდროულად კურსდამთავრებულს შეუძლია გააგრძელოს სწავლა დოქტორანტურაში, როგორც განათლების მიმართულებით, ასევე შესაბამისი დარგობრივი მიმართულებით. ეს სულ ახალი აკრედიტებული პროგრამაა და მასში გათვალისწინებულია SANGU-ს შესაბამისი დარგობრივი საბაკალავრო პროგრამებისა და 60-კრედიტიანი მასწავლებლის მომზადების პროგრამის წინარე გამოცდილება, რომლებიც საკმაოდ წარმატებით მოქმედებენ ჩვენს უნივერსიტეტში.

- სწავლება თეორიულ ცოდნასთან ერთად პრაქტიკული კომპონენტსაც გულისხმობს?

- რა თქმა უნდა, 300-კრედიტში გათვალისწინებულია, როგორც თეორიულად ცოდნის მიღება, ასევე პრაქტიკული და კვლევითი კომპონენტიც. პროგრამაში შედის, როგორც საკუთარი პრაქტიკის კვლევის, ასევე სამეცნიერო კვლევის მეთოდების სწავლება და კვლევების პრაქტიკულად განხორციელებაც; ასევე შედის სასკოლო პრაქტიკის გავლა თითოეული პროგრამისთვის სამივე საგნობრივი მიმართულებით დამოუკიდებლად სხვადასხვა საჯარო თუ კერძო სკოლაში.

- პროგრამის გავლის შემდგომ რა კვალიფიკაცია ენიჭება კურსდამთავრებულს, სად შეძლებენ დასაქმებას ისინი?

- პროგრამის გავლის შემდგომ კურსდამთავრებულს ენიჭება განათლების მაგისტრის კვალიფიკაცია სამი საგნის მასწავლებლობის უფლებით; ეს ძალზედ მომგებიანია ჩვენს სასკოლო სივრცეში, როდესაც მასწავლებელს ერთდროულად შეუძლია სამი სხვადასხვა საგნის სწავლება, რაც ზოგ შემთხვევაში ისედაც უწევთ ჩვენ მასწავლებლებს, თუმცა ამის კვალიფიკაცია არ გააჩნიათ; კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ დასაქმება საჯარო და კერძო სკოლებში, სხვადასხვა სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, განათლების სამინისტროს სსიპ-ებში, რესურს-ცენტრებში, სამეცნიერო დაწესებულებებში. მათ ასევე შეეძლებათ სწავლის გაგრძელება დოქტორანტურაში; არჩევანი მრავალფეროვანია. SANGU-ს მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი პროგრამის მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, რომ გვაქვს პრაქტიკა, როდესაც მოგვმართავენ თხოვნით გავუწიოთ რეკომენდაცია ამა თუ იმ ვაკანსიაზე ჩვენს კურსდამთავრებულებს. არაერთი მათგანი დასაქმდა უკვე, რაც ჩვენთვისაც ძალზედ საამაყოა.

- ბევრ სტუდენტს და წარმატებულ სასწავლო წელს გისურვებთ.

- გმადლობთ.

მოამზადა ნინო აბრამიშვილმა

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა