მენიუ

სამაგისტრო პროგრამა - ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება

ფსიქოდიაგნოსტიკისა და კონსულტირების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელია, პროფესორი თინათინ ფანცულაია.

SANGU-ს სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება გამორჩეულია იმით, რომ ფსიქოლოგიის მაგისტრისთვის აუცილებელი ცოდნის მიღებასთან ერთად, ის სტუდენტს აძლევს საშუალებას სიღრმისეულად დაეუფლოს გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ორ მიმართულებას: ფსიქოლოგიურ დიაგნოსტირებას და ფსიქოლოგიურ კონსულტირებას/თერაპიას.

პროგრამის მუშაობაში ჩართული დარგის პროფესიონალი წარმომადგენლები სასწავლო პროცესს მეტად საინტერესოს და მრავალფეროვანს ხდიან. საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელს, ფსიქოლოგიის დოქტორ თინათინ ფანცულაიას თავად ფსიქოლოგიის მიმართ ინტერესი სკოლის დასრულების შემდეგ გაუჩნდა და სწავლა დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში სამედიცინო ფსიქოლოგიის მიმართულებით განაგრძო. შემდეგ კი იყო ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია, კავკასიის ოჯახური ფსიქოთერაპიისა და გეშტალტთერაპიის ინსტიტუტი და აკრედიტაცია ევროპის გეშტალტთერაპევტთა ასოციაშიაში. მისი პროფესიული საქმიანობის გამოცდილება ფსიქოკონსულტირებისა და პოსტდიპლომური ფსიქოთერაპიის მიმართულებით 20 წელს ითვლის და დღეს იგი თავისივე დაარსებული, საქართველოში ერთ-ერთი წარმატებული ფსიქოლოგიური ცენტრის ხელმძღვანელია, სადაც SANGU-ს სტუდენტებიც არიან დასაქმებულნი.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს კლინიკური ფსიქოლოგიის დარგის ორი კერძო მიმართულების - „ფსიქოდიაგნოსტიკა და ფსიქოკონსულტირება“ სპეციალისტები, რომლებსაც ეცოდინებათ ფსიქოდიაგნოსტიკისა და ფსიქოლოგიური კონსულტირების სტრუქტურა, შეეძლებათ შეაფასონ პაციენტის მდგომარეობა, ადეკვატურად განსაზღვრონ რელევანტური კონსულტირების ფორმა და შეძლებენ მათ კონსულტირება გაუწიონ განსხვავებულ სიტუაციებში ტრანსფერული უნარების გამოყენებით და პროფესიული ღირებულებების საზღვრების გათვალისწინებით. კურსდამთავრებულები ასევე, შეძლებენ სუპერვიზირება/კონსულტაცია გაუწიონ თავიანთ კოლეგას.

პროგრამა აგრეთვე, ემსახურება ფსიქოდიაგნოსტიკის და ფსიქოკონსულტირების დარგების განვითარებას, საზოგადოების ჯანსაღი ფსიქიკური მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობას, კლიენტთან, როგორც საზოგადოების წევრთან, პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვითა და კვალიფიციური პროფესიული მომსახურეობის გაწევის შესაძლებლობით.

ქალბატონი თინათინი მიიჩნევს, რომ ფსიქოლოგია მთლიანად დამყარებულია ურთიერთობაზე, ამიტომ სავალდებულოა დარგის სპეციალისტს შეეძლოს მეორე ადამიანის სურვილების გათვალისწინება. ეპათიისა და მხარდაჭერის უნარებთან ერთად ამ სფეროში წარმატებული საქმიანობისთვის მეტი სიფრთხილე და ყურადღება მოეთხოვება სპეციალისტს. პროფესიის დაუფლების პროცესში მნიშნელოვანია მონდომება, მაღალი მოტივაცია, საკუთარ თავზე მუშაობა და თეორიულ ცოდნასთან ერთად პრაქტიკული უნარების გამომუშავება, რომლებიც მრავლად არის SANGU-ს სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში.

SANGU-ს ფსიქოდიაგნოსტიკის და კონსულტირების სამაგისტრო პროგრამა თეორიულ ნაწილთან ერთად მოიცავს ექვსი სახის პრაქტიკას და სტუდენტს აძლევს შესაძლებლობას სუპერვიზიასთან ერთად გაიაროს ინდივიდუალური ფსიქოთერაპია და ფსიქოკონსულტირება.

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა