მენიუ

ესეების კონკურსი სტუდენტებისთვის

კონკურსის თემატიკა

 • უმაღლესი განათლების გავლენა ადამიანის პიროვნულ განვითარებაზე;
 • ვირტუალური რეალობისა (Virtual Reality, VR) და გაძლიერებული (Augmented Reality, AR) რეალობის როლი განათლებაში;
 • სტუდენტების როლი უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფაში.


კონკურსის პირობები

 • საკონკურსო ესე უნდა ეხებოდეს ზემოთ ჩამოთვლილი თემებიდან ერთ-ერთს;
 • ესე უნდა აკმაყოფილებდეს არგუმენტირებული ესეს კრიტერიუმებს საჭიროების შემთხვევაში, შეიცავდეს ციტირებებს და ერთვოდეს გამოყენებული ლიტერატურის სია;
 • ტექსტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ვორდის დოკუმენტში, ქართულ ენაზე;
 • შრიფტი: Sylfaen;
 • შრიფტის ზომა: 11;
 • ინტერვალი: 1.15;
 • ესეს მოცულობა: 8-12 გვერდი;
 • მინდორი: ზევით-ქვევით - 2 სმ; მარჯვნივ-მარცხნივ - 2,5 სმ;
 • ტექსტის ბოლოს მითითებული უნდა იყოს აპლიკანტის სახელი და გვარი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, ელ-ფოსტა, საგანმანათლებლო პროგრამა;
 • კონკურსის მონაწილეს შეუძლია წარადგინოს მხოლოდ ერთი ნამუშევარი;
 • ესეები უნდა გამოიგზავნოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: projects@sangu.edu.ge (მიუთითეთ სახელი, გვარი და პირადი ნომერი) ;
 • შეტყობინების სათაურში (subject-ველი) მიუთითეთ „ესეების კონკურსი სტუდენტებისათვის“;
 • პლაგიატის დადგენის შემთხვევაში ესე მოიხსნება კონკურსიდან;
 • კონკურსში მონაწილეობა შესაძლებელია SANGU-ს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურისა და მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი; პროგრამის აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებისთვის. 


ესეს სტრუქტურა:

 • სათაური;
 • შესავალი (საკითხის ირგვლივ არსებული მდგომარეობის ზოგადი ანალიზი);
 • ძირითადი ნაწილი, თეზისის წარდგენა (ავტორის შეხედულების ჩამოყალიბება და არგუმენტებით გამყარება);
 • დასკვნა (მსჯელობის შეჯამება);
 • გამოყენებული ლიტერატურის სია;
 • გამოყენებული ლიტერატურა დაიმოწმეთ ტექსტში ან გამოიტანეთ სქოლიოს სახით გვერდის ბოლოს.

 


შეფასებისას მხედველობაში იქნება მიღებული შემდეგი კრიტერიუმები:

 • საკითხის სიღრმისეული გააზრება;
 • დამუშავებული რელევანტური ლიტერატურა;
 • განხილული მაგალითები, ლოგიკური მსჯელობა, ანალიზი, არგუმენტირება;
 • ესეს სტრუქტურა;
 • აკადემიური წერის სტილის დაცვა;
 • ესეს ინოვაციურობა.

 

კონკურსის ეტაპები

 • ესეს მიღება: 2021 წლის 6 დეკემბრიდან 24 დეკემბრის ჩათვლით;
 • საკონკურსო კომისიის მუშაობა: 25 – 29 დეკემბერი;
 • საუკეთესო ესეების გამოვლენა: 30 დეკემბერი.


საკონკურსო ადგილები და პრიზები

კონკურსის შედეგად გამოვლენილი სამი საუკეთესო ესეს ავტორს გადაეცემა სერტიფიკატი და ფულადი ჯილდო:

 • I ადგილი - 1000 ლარი;
 • II ადგილი - 700 ლარი;
 • III ადგილი - 500 ლარი.


დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვწეროთ ელ-ფოსტაზე projects@sangu.edu.ge

 

 

 

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა