მენიუ

ტრენინგი მონაცემთა ბაზების მოხმარებისა და სამეცნიერო ნაშრომების (სტატიების) გამოქვეყნების შესახებ

პარასკევს, 20 მაისს, 15:00 საათზე ქართული უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისათვის ჩატარდება ტრენინგი მონაცემთა ბაზების მოხმარებისა და სამეცნიერო ნაშრომების (სტატიების) გამოქვეყნების შესახებ.

პარასკევს, 20 მაისს, 15:00 საათზე ქართული უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისათვის ჩატარდება ტრენინგი მონაცემთა ბაზების მოხმარებისა და სამეცნიერო ნაშრომების (სტატიების) გამოქვეყნების შესახებ.

აღნიშნული ტრენინგი მნიშვნელოვანია ყველა მიმართულების პროფესორ-მასწავლებლებისათვის, რადგან სამეცნიერო ბაზები მოიცავს მრავალფეროვან აკადემიურ მიმართულებებს.

ჩატარების ფორმატი: ონლაინ
ბმული: meet.google.com/nem-krwh-ooo
დრო: 15:00 (20 მაისი)
სამუშაო ენა: ქართული

პრეზენტატორი: ჯაბა მესხიშვილი (სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური)
ნათია სადღობელაშვილი (საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა)

https://sangu.edu.ge/content/monacemta-bazebi ბმულზე შეგიძლიათ გაეცნოთ ინფორმაციას იმ მონაცემთა ბაზების შესახებ, რომლებიც უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალსა და სტუდენტებს უფასოდ ემსახურებიან.

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა