მენიუ

საერთაშორისო ურთიერთობების პროფესიული პრაქტიკა

თომას ჯეფერსონის კვლევითი ცენტრის ეგიდით, ქართული უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების დამამთავრებელი კურსის ყველა სტუდენტი გადის სავალდებულო პროფესიულ პრაქტიკას

SANGU-ში უდიდესი ყურადღება ექცევა აკადემიური და პრაქტიკული კომპონენტების სინთეზს. ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი, თომას ჯეფერსონის კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელი და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის კურსდამთავრებული, პროფესორი თორნიკე შურღულაია, მუდმივად ცდილობს, სასწავლო კურსი ახალი, ორიგინალური, არაბანალური საგნებით და სწავლების უახლესი მეთოდებით გაამდიდროს. წელს სტუდენტებმა მასთან გაიარეს ახალი საგანი - საერთაშორისო ურთიერთობების  პროფესიული პრაქტიკა. საგანმა დიდი მოწონება დაიმსახურა.

თორნიკე შურღულაია - თომას ჯეფერსონის კვლევითი ცენტრის ეგიდით, ქართული უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების დამამთავრებელი კურსის ყველა სტუდენტი გადის სავალდებულო პროფესიულ პრაქტიკას. ჩვენი მთავარი მიზანია ქვეყნის მომავალ, პერსპექტიულ აქტივს თანამედროვე და დასავლური სტანდარტების პროფესიული ცოდნა და უნარები გამოვუმუშაოთ, რის შემდეგაც ისინი ადვილად შეძლებენ სპეციალური თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ ასპარეზზე იმპლემენტირებას. პრაქტიკის კურსზე დაინერგა დისტანციური პროფესიული სერტიფიცირებული კურსები, რომლებიც, გაეროს რამდენიმე ოფისის, ბრიტანეთის ეროვნული კონტრტერორისტული ცენტრის და დიდი ბრიტანეთის ღია უნივერსიტეტის აკადემიურ ბაზაზე მიმდინარეობს. აღნიშნულ ეტაპზე პრაქტიკის კურსი გაიარა 17-მა სტუდენტმა.

ამ ფორმატის დანერგვის შემდეგ სტუდენტს რეალურად შეუძლია განივითაროს ის ცოდნა და უნარები, რომლებიც საერთაშორისო ასპარეზზე და სტრატეგიულ სფეროში დასაქმების შემდეგ გამოადგება. პროფესიული კურსები მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორებიც არის: კონტრტერორიზმი, გლობალური პოლიტიკის არსი, განიარაღების საკითხები, ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლაში გაეროს პროტოკოლების იმპლემენტაცია, ადამიანის უფლებები, ძალის გამოყენება საერთაშორისო სამართალში და სხვა მეტად მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელთა შესწავლაც სტუდენტს უმაღლებს ცოდნას მეტად სპეციფიკური მიმართულებებით. კურსები მოიცავს: სიმულაციებს, ვიდეო ლექციებს, ტესტებს, ქვიზებს და შესაბამის საკითხავ მასალას. პრაქტიკის განმავლობაში მიღებული ინფორმაცია, პრევენციის, საფრთხეების თავიდან აცილების საუკეთესო საშუალებაა, საერთაშორისო ურთიერთობების სტუდენტები, დიპლომატიურ თუ სხვა სტრატეგიულ პოზიციებზე დასაქმების შემდეგ შესაძლებელია სამსახურებრივად მივლინებულ იქნან მისიებში დიპლომატიური ან საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით, კონფლიქტურ ან მაღალი რისკის  დონის ქვეყნებში, სადაც მათ მიერ პრაქტიკის განმავლობაში მიღებული პროფესიული ცოდნა იქნება მათივე უსაფრთხოების  და წარმატებული პროფესიული საქმიანობის საწინდარი.

 

 

სტუდენტები, რომელთაც ბატონი თორნიკეს ხელმძღვანელობით გაიარეს სავალდებულო პროფესიული პრაქტიკის კურსი, მაღალ შეფასებას აძლევენ მას და ამგვარი საგნების სწავლების აუცილებლობაზე საუბრობენ:

ნინო გორგაძე - საგანი ძალიან საინტერესო და ბევრს მომცემი იყო,  სრულიად არასტანდარტული,  მოძველებული ჩარჩოების მიღმა, რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ არ ტარდებოდა ჩვეულებრივი სტანდარტული ლექცია-სემინარები და სტუდენტები მაქსიმალურად იყვნენ ჩართული სასწავლო პროცესში.  გავეცანით ისეთი სახის ინფორმაციებს, რომლებიც, როგორც წესი, რთულად მოსაპოვებელია. კურსი მოიცავდა სიმულაციებს, მინი ვიდეო ლექციებს და პრეზენტაციებს. 

სოფიკო სირაძე - ეს საგანი სტუდენტს ეხმარება ანალიტიკური აზროვნების განვითარებაში, პრაქტიკული მოდულების დაძლევაში და ყოველი პრაქტიკული სამუშაოს შესრულების შემდეგ, მისი ცოდნის შესაბამისი სერტიფიკატის მოპოვებაში. ეხმარება თეორიული მასალის პრაქტიკული მაგალითებით გამდიდრებაში, ასევე მნიშვნელოვანია მისი როლი ისეთი საკითხების შესახებ ინფორმაციის მოპოვებაში,  რომლებიც სტანდარტული თეორიული სწავლების  პროცესში შესაძლოა განხილვის საგანს არ წარმოადგენდეს.

 

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა