როინ მეტრეველი » ქართული უნივერსიტეტი
როინ მეტრეველი

სამეცნიერო ხარისხი -  ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

თანამდებობა - ისტორიის მიმართულების ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი

სამეცნიერო კვლვის მიმართულება  -  ისტორია

ქვემიმართულება - საქართველოს ისტორია

ელ. ფოსტა:  r.metreveli@sangu.edu.ge

განათლება:

უმაღლესი საგანამანათლებლო დაწესებულების დასახელება  სპეციალობა აკადემიური ხარისხი  წლები
თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა საქართველოს ისტორია დოქტორი  1962-1965
თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია ისტ. მეც. კანდ. 1957-1962

 

სამუშაო გამოცდილება:

ორგანიზაციის დასახელება სტრუქტურული ერთეულის დასახელება თანამდებობა წლები
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება აკადემიკოს-მდივანი 2008-დღემდე
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისია თავმჯდომარე 1994-დღემდე
საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტი ეროვნული კომიტეტის პრეზიდიუმი პრეზიდენტი  1994-დღემდე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ისტორიის კათედრა კათედრის გამგე, პროფესორი 1997-2005
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რექტორატი რექტორი  1991-2004
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება აკადემიკოს-მდივანი 1988-1993
სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი რექტორატი რექტორი  1986-1988
ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია მთავარი რედაქტორი მთავარი რედაქტორის მოადგილე 1972-1985

 

პუბლიკაციები: სულ პუბლიკაციების რაოდენობა - 201

ავტორები  პუბლიკაციის სათაური ჟურნალის/გამომცემლობის დასახელება, ტიპი/ტომი, გვერდები. პუბლიკაციის ელექტრონული მისამართი წელი
როინ მეტრეველი საქართველოს მეფეები და პატრიარქები გამომცემლობა "არტანუჯი", თბ. 2010
როინ მეტრეველი ზურაბ ანჩაბაძე - მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე   2010
როინ მეტრეველი საისტორიო ნარკვევები გამომცემლობა "არტანუჯი", თბ. 2009
როინ მეტრეველი კავკასიის ცივილიზაცია გლობალიზაციის კონტექსტში (რუსულ და ინგლისურ ენებზე) "CAECC Press", სტოკჰოლმი 2009
როინ მეტრეველი ჩემი სამშობლოს მატიანე სახელ-მძღვანელო V კლასისთვის გამომცემლობა "არტანუჯი", თბ. 2005-2009
როინ მეტრეველი გლობალიზაციის პერსპექტივა და ისტორიოგრაფიის პრობლემები გამომცემლობა "ნეკერი", თბ. 2006
  "ქართლის ცხოვრება". ქართულ და რუსულ ენებზე. გამომცემელი, წინასიტყვაობის ავტორი და მთავარი რედაქტორი გამომცემლობა "მერიდიანი", "არტანუჯი", თბილისი 2008
როინ მეტრეველი და თანაავტორები საქართველოს ისტორია. ნაწილი I. სახელმძღვანელო ისტორიის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის თსუ გამომცემლობა 2006
როინ მეტრეველი და თანაავტორები ქართული დიპლომატიის ისტორია. სახელმძღვანელო. თანავტორი, მთავარი რედაქტორი თსუ გამომცემლობა 2006
როინ მეტრეველი ქრონოლოგიის საკითხები თსუ გამომცემლობა 2002
როინ მეტრეველი დავით IV აღმაშენებელი, მეფე თამარი მონოგრაფია თსუ გამომცემლობა 2002

 

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

დამფინანსებელი ორგანიზაცია პროექტის დასახელება როლი პროექტში წელი
საერთაშორისო ფონდი "ქართლის ცხოვრების" შესწავლა გამოცემა პროექტის ხელმძღვანელი 2004-2009
საერთაშორისო ფონდი მაქს პლანკის (გერმანია) გრანტი. ფრანკფურტი პროექტის მონაწილე 1990-1992
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი საქართველო და გარე სამყარო პროექტის ხელმძრვანელი 2006-2008

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში, სიმპოზიუმებში) მონაწილეობა:

ღონისძიების დასახელება  მოხსენების სათაური ღონისძიების ჩატარების ადგილი წელი
აღმოსავლეთ ევროპის, ბალტიკის, კავკასიისა და ბალკანეთის ქვეყნების მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია განათლების პრობლემებზე. მომხსენებელი ეთნოკონფლიქტები საქართველოში და მისი გავლენა საზოგადოებაზე კიშინიოვი  2008
ისტორიკოსთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მომხსენებელი Некоторые вопросы развития исторической науки в Грузии კიევი 2007
კავკასიოლოგთა  III საერთაშორისო კონფერენცია.  მომხსენებელი, საორგა-ნიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე კავკასია ათასწლეულის მიჯნაზე თბილისი 2003
ისტორიკოსთა მსოფლიო კონგრესი. მომხსენებელი ბიზანტია-ბულგარეთის ომი და საქართველო ოსლო 2000
კავკასიოლოგთა  II საერთაშორისო კონფერენცია.  მომხსენებელი, საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ომისა და მშვიდობის პრობლემა კავკასიაში თბილისი 2000

 

დამატებითი ინფორმაცია: სამეცნიერო ორგანიზაციების, საბჭოების და სამეცნიერო ჟურნალების სარედაქციო კოლეგიების წევრობა

ორგანიზაციის დასახელება სტატუსი  წლები
ევროპის მეცნიერების და ხელოვნების აკადემია. (ზალცბურგი) აკადემიის წევრი 2010
კალიფორნიის მეცნიერების და ხელოვნების აკადემია. (სან-ფრანცისკო) აკადემიის წევრი 1996
უმაღლესი სკოლის საეთაშორისო აკადემია. (მოსკოვი) აკადემიის წევრი 1995
ჟურნალი   Caucasica რედკოლეგიის წევრი, მთავარი რედაქტორი 1991
ჟურნალი  Georgika რედკოლეგიის წევრი 1997 
ჟურნ.  "მაცნე" ისტორიის სერია რედაქტორი  1988-1996
"აკადემიის მოამბე" რედკოლეგიის წევრი 2005
"საქართველოს დიპლომატია" წელიწდეული მთავარი რედაქტორი  
ივანე ჯავახიშვილი, ენციკლოპედიური ლექსიკონი მთავარი რედაქტორი  

  ჯილდოები:

  1. სახელმწიფო პრემია - საქართველოს სახელმწიფო პრემია (1988)
  2. სამეცნიერო-დარგობრივი პრემია  ა) ივ. ჯავახიშვილის სახ. (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)  -1988 ; ბ) ივ. ჯავახიშვილის სახ. (საქართველოს ეროვნული აკადემია)  - 2010
  3. ორდენი - საპატიო ნიშანი
  4. სახელმწიფო მედალი

  გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები:

სამეცნიერო პუბლიკაციები (ვცრლად) 

ნავიგაცია
კალენდარი
ბანერები