როზეტა გუჯეჯიანი » ქართული უნივერსიტეტი
როზეტა გუჯეჯიანი

განათლება:

  • 989-1994 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ისტორიის ფაკულტეტი (აუ № 041778).
  • 1994-1997 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა, ეთნოლოგიის სპეციალობით.

სამეცნიერო ხარისხი:   ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი   (#005131).   

სამუშაო გამოცდილება:

  • 1994 - აკად. გ. ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიული მუზეუმი, ლაბორანტი.
  • 1994-2006 - აკად. გ. ჩიტაიას სახელობის ეთნოგრაფიული მუზეუმი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
  • 2005-2011 - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, კურატორი.
  • 2005-2010 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
  • 2008-2011 - მიწვეული  ლექტორი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ეთნოლოგიის მიმართულებით.
  • 2010-2011 - ასოცირებული პროფესორი საქართველოს საპატრიარქოს ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში.

ელ. ფოსტა: rgujejiani@gmail.com;  r.gujejiani@sangu.edu.ge  

გამოქვეყნებული აქვს ორი მონოგრაფია და 71 ნაშრომი.

მონაწილეობა აქვს მიღებული 46 სამეცნიერო კონფერენციასა და სიმპოზიუმში.  

გამოქვეყნებული შრომები: მონოგრაფიები:

  1. ქართველ მთიელთა მენტალობის ისტორიიდან სვანეთი, თბილისი, “უნივერსალი”, 2008. რედაქტორი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი რ. თოფჩიშვილი; რეცენზენტები: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ნ. მინდაძე, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი მ. ხიდაშელი. ნაშრომი მოიცავს 227 გვერდს.
  2. თეორიული ეთნოლოგია, სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ., 2010. თანაავტორები: როლანდ თოფჩიშვილი, ქეთევან ხუციშვილი. რედაქტორები: ნ. მინდაძე, ი. ღუტიძე. რეცენზენტები: თ. ფუტკარაძე, ნ. შოშიტაშვილი. ნაშრომი მოიცავს 466 გვერდს.

ნაშრომები (ვრცლად)

სიმპოზიუმები და კონფერენციები (ვრცლად)

დამატებითი ინფორმაცია (ვრცლად)

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები:

ნავიგაცია
კალენდარი
ბანერები