მენიუ

კონტაქტი

img

რექტორი

info@sangu.edu.ge

225 81 49

225 82 44

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა

p.guruli@sangu.edu.ge

225 81 47

ბიზნესის, კომიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

n.damenia@sangu.edu.ge

551 94 00 05

ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახური

qa@sangu.edu.ge

225 82 45

სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური

info@sangu.edu.ge

032 225 00 77

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

t.vachadze@sangu.edu.ge

225 81 42

ბუღალტერია

nskhulukhia@sangu.edu.ge

225 81 43

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

lela@sangu.edu.ge

225 25 61

სასწავლო პროცესის რეგულირებისა და სტუდენტთა მომსახურების სამმართველო

sastsavlo@sangu.edu.ge

225 82 43

551 74 00 05

გამოცდების ცენტრი

a.khutsishvili@sangu.edu.ge

225 82 40 (შიდა 101)

საზოგადოებისათან და საერთშორისო ურთიერთობების სამსახური

info@sangu.edu.ge

225 00 77

551 48 00 05

დასაქმებისა და კარიერული განვითარების სამმართველო

careeroffice@sangu.edu.ge

225 82 40 (შიდა 101)

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული რესურსების რეგულირების სამსახური

it-support@sangu.edu.ge

225 82 40 (შიდა 111)

ლოჯისტიკისა და ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფის სამსახური

t.jangidze@sangu.edu.ge

225 81 06

ენების ცენტრი

t.dundua@sangu.edu.ge

225 82 46

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

hisit@sangu.edu.ge

599 93 93 33

599 54 38 06

საექიმო პუნქტი

liamirzashvili@sangu.edu.ge

225 82 40 (შიდა 230)

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 20 მაისიდან 17 ივნისამდე
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა