მენიუ

ტრენინგი: სწავლის შედეგები

9 ივნისს, 19:00 საათზე, ხარისხის განვითარებისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის ორგანიზებით აკადემიური პერსონალისთვის გაიმართა ტრენინგი: სწავლის შედეგები

9 ივნისს, 19:00 საათზე, ხარისხის განვითარებისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის ორგანიზებით აკადემიური პერსონალისთვის გაიმართა ტრენინგი: სწავლის შედეგები.

ტრენინგს უძღვებოდნენ:

პაატა გოგიშვილი - ხარისხის განვითარებისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი;
თამარ ნაფეტვარიძე - ხარისხის განვითარებისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის მთავარი კოორდინატორი.

ესწრებოდნენ მასწავლებლის მომზადების 300 საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამის განმახორციელებლები და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის წარმომადგენლები.


ტრენინგის მიზანი იყო შემდეგი საკითხების გარჩევა:

  1. პროგრამის სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება;
  2. სილაბუსის სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება;
  3. სილაბუსის სწავლის შედეგების შეფასება;
  4. პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება;


ტრენინგის მონაწილეებმა განიხილეს არსებული 300 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგები და მოახდინეს გამოსასწორებელი მხარეების იდენტიფიკაცია.

განიხილეს გამოსწორების გზები და დასახეს გამოსწორებისკენ მიმართული ღონისძიებები.

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა