მენიუ

SANGU-მ ადვოკატთა ასოციაციასთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა

მემორანდუმს ხელი მოაწერეს SANGU-ს რექტორმა, პროფესორმა ირაკლი ბრაჭულმა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ, ბატონმა დავით ასათიანმა

13 ოქტომბერს, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულმა უნივერსიტეტმა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა. მემორანდუმს ხელი მოაწერეს SANGU-ს რექტორმა, პროფესორმა ირაკლი ბრაჭულმა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ, ბატონმა დავით ასათიანმა.

მემორანდუმის მთავარი მიზანი საადვოკატო საქმიანობასთან სტუდენტთა დაახლოება, მათთვის საადვოკატო საქმიანობის გაცნობა და ადვოკატთა ეთიკის ნორმებისა და სხვა საქმიანობაში გაცნობიერებულობის დონის ამაღლებაა. საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ფარგლებში ადვოკატთა ასოციაცია უზრუნველყოფს სტუდენტებისთვის სტაჟირების /პრაქტიკის გავლას.
მხარეები ერთმანეთისთვის გამოცდილების გაზიარების მიზნით განახორციელებენ ერთობლივ სასწავლო-საგანმანათლებლო პროექტებს, ჩაატარებენ სემინარებს, ტრენინგებს, კონფერენციებსა და საჯარო ლექციებს. მემორანდუმი ითვალისწინებს სტუდენტთა თეორიული და პრაქტიკული სწავლების ახლებური მეთოდების გამოყენებას, კვლევითი საქმიანობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარების ყოველმხრივ ხელშეწყობას. ასევე გათვალისწინებულია ერთობლივი სასწავლო სახელმძღვანელოების და პუბლიკაციების მომზადება და გამოცემა.

SANGU-ს და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თანამშრომლობა ხელს შეუწყობს სტუდენტთა მიერ სწავლის პარალელურად სამუშაო გამოცდილების შეძენას, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებისათვის.

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა