მენიუ

ვიზიტი კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში

ქართული ფილოლოგიის პროგრამის მაგისტრანტები, პრაქტიკული ცოდნისა და გამოცდილების მისაღებად, ეწვივენ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს.

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის „ქართული ფილოლოგიის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მეორე კურსის მაგისტრანტები, "ტექსტოლოგიის" სასწავლო კურსის ფარგლებში, პრაქტიკული ცოდნისა და გამოცდილების მისაღებად, ეწვივენ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს. ვიზიტი უზრუნველყო კურსის განმახორციელებელმა ასოცირებულმა პროფესორმა ეკა დუღაშვილმა.

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგამოფენო დარბაზში ჩატარებულმა ლექციამ სტუდენტებს საშუალება მისცა დეტალურად გასცნობოდნენ სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილ ტექსტებს. ასევე, მათ დაათვალიერეს დაზიანებული ფურცლებისა და ყდის აღდგენის სამუშაო პროცესი. რესტავრატორი დეტალურად ესაუბრა საქმის სპეციფიკასა და სირთულეზე. ეს დღე თითოეული სტუდენტისთვის შთამბეჭდავი, საინტერესო და მრავლისმომცემი აღმოჩნდა, მათ თეორიულ მასალასთან ერთად პრაქტიკული ცოდნაც შეიძინეს, რამაც კიდევ უფრო გაზარდა ინტერესი სასწავლო კურსის მიმართ.

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა