მენიუ

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებულ პროგრამაზე წინასწარი რეგისტრაცია გრძელდება

რატომ გახდა შრომის უსაფრთხოების პროფესია მოთხოვნადი, ვისთვის არის განკუთვნილი და რას ემსახურება სასწავლო კურსი, გვესაუბრება შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, SANGU-ს ლექტორი, ბატონი ლაშა სიხარულიძე

თუ გსურთ, გახდეთ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი აღნიშნულ პროგრამაზე, უნივერსიტეტში დარგის წამყვანი, პრაქტიკოსი სპეციალისტები და სფეროს ექსპერტები დაგხვდებიან. პროგრამა გაძლევთ შესაძლებლობას დაეუფლოთ ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად პროფესიას და დასაქმდეთ სასურველი მიმართულებით.

რატომ გახდა შრომის უსაფრთხოების პროფესია მოთხოვნადი, ვისთვის არის განკუთვნილი და რას ემსახურება სასწავლო კურსი, გვესაუბრება შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, SANGU-ს ლექტორი, ბატონი ლაშა სიხარულიძე.

ბატონო ლაშა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.

რას ემსახურება შრომის უსაფრთხოების სასწავლო კურსი?
SANGU-ს შრომის უსაფრთხოების სასწავლო კურსის მიზანია, მსმენელებს მისცეს პრაქტიკაზე დაყრდნობილი ცოდნა და გამოცდილება, რათა ისინი კონკურენტუნარიანები იყვნენ დასაქმების ბაზარზე. სასწავლო პროგრამა უზრუნველყოფს „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადებას, საჭირო კომპეტენციების განვითარებას ორგანიზაციაში შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ეფექტური მართვისთვის.
პროგრამის დასრულების შემდეგ მსმენელს ექნება სპეციალური ცოდნა შრომის უსაფრთხოების სფეროში. იგი გაიცნობს ეროვნულ და საერთაშორისო კანონმდებლობას, შეძლებს შეაფასოს დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საფრთხეები და რისკები, ასევე უზრუნველყოს სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების შემთხვევების რეგისტრაცია, მოკვლევა და ანგარიშგება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

რატომ გახდა შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის პროფესია ასეთი მოთხოვნადი?
შრომის უსაფრთხოების ორგანული კანონის თანახმად, საქართველოში რეგისტრირებული ყველა ორგანიზაცია ვალდებულია, ჰყავდეს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, თუ კომპანიას არ ჰყავს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, აღნიშნული კომპანია დაექვემდებარება შრომის ინსპექციის მხრიდან დაჯარიმებას ან სამუშაო პროცესის შეჩერებას. კანონის თანახმად, დამსაქმებელს, რომელსაც 20 ან ნაკლები დასაქმებული ჰყავს, შეუძლია პირადად შეასრულოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის პროფესიული მოვალეობები იმ პირობით, რომ მას გავლილი აქვს აკრედიტებული პროგრამა. თუ დამსაქმებელს 20-დან 100-მდე დასაქმებული ჰყავს, იგი ვალდებულია, დანიშნოს არანაკლებ 1 შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, ხოლო 100 ან მეტი დასაქმებულის ყოლის შემთხვევაში დამსაქმებელმა უნდა შექმნას შრომის უსაფრთხოების სამსახური არანაკლებ 2 შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტით.

ვინ არიან სწავლების განმახორციელებელი პირები?
პროგრამა შემუშავებულია წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის მიერ, რომელშიც ჩართული არიან დარგის წამყვანი სპეციალისტები, ექსპერტები. სწავლების განმახორციელებელი ყველა პირი სერტიფიცირებულია შრომის ინსპექციის მიერ.

ვისთვის არის განკუთვნილი სასწავლო კურსი?
შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი შეუძლია გახდეს ნებისმიერი დაინტერესებული პირი, რომელსაც გააჩნია პროფესიული ან უმაღლესი განათლება. სასწავლო კურსი განკუთვნილია შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისა და დამწყებთათვის, რომლებიც სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სახელმწიფოს მიერ ადმინისტრირებად საგამოცდო ცენტრში ჩააბარებენ სასერტიფიკატო გამოცდას და გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის სერტიფიკატს.

რამდენი ხანი გაგრძელდება სასწავლო კურსი?
SANGU-ს შრომის უსაფრთხოების სრულად აკრედიტებული პროგრამა 230 საათისგან შედგება, სასწავლო პროცესი კი გაგრძელდება დაახლოებით სამი თვე. პროგრამა მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ კომპონენტებს. თეორიული კომპონენტი შედგება საბაზისო და თემატური მოდულებისგან, ხოლო პრაქტიკული კომპონენტი მოიცავს სასწავლო პრაქტიკის გავლას ხუთი ძირითადი მიმართულებით, როგორიცაა სამშენებლო, სამედიცინო, მსუბუქი მრეწველობა, მძიმე მრეწველობა და მომსახურების სფეროები.

დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.

გმადლობთ.

 

მოამზადა ნინო აბრამიშვილმა

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა