მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

ქართული უნივერსიტეტი დაფუძნებულია დემოკრატიის, ჰუმანიზმის იდეალებზე და მოწოდებულია, ხელი შეუწყოს ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო უნივერსალურ ღირებულებათა ჰარმონიზაციას, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას.

პროგრამები

საბაკალავრო პროგრამები

ეკონომიკა

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილი - 20

ფსიქოლოგია

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილი - 90

ტურიზმის ბიზნესი

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილი - 50

ბიზნესის ადმინისტრირება

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილი - 50

კომპიუტერული მეცნიერება

გადასახადი - 2250 ₾

ადგილი - 50

კომპიუტერული მეცნიერება (მაინორი)

გადასახადი -

ადგილი -

ტურიზმის ბიზნესი (მაინორი)

გადასახადი -

ადგილი -

ბიზნესის ადმინისტრირება (მაინორი)

გადასახადი -

ადგილი -

სამაგისტრო პროგრამები

სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია

გადასახადი - 2500 ₾

ადგილი - 25

ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება

გადასახადი - 3500 ₾

ადგილი - 20

კომპიუტერული მეცნიერება

გადასახადი - 3350 ₾

ადგილი - 25

პერსონალი

ლევან ქისტაური

ლევან ქისტაური

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი, პროფესორი
ნინო დამენია

ნინო დამენია

დეკანის მოადგილე, პროფესორი
ლია მეტონიძე

ლია მეტონიძე

ტურიზმის ბიზნესის, ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ეკონომიკის პროგრამების კოორდინატორი
ნინო ქორჩილავა

ნინო ქორჩილავა

კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების კოორდინატორი
თინა გოროზია

თინა გოროზია

ფსიქოლოგიის, სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიისა და ფსიქოდიაგნოსტიკისა და კონსულტირების პროგრამების კოორდინატორი

დამატებითი საბუთები

პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის გადახედეთ დოკუმენტებს

სიახლეები

ყველა სიახლე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა