მენიუ

უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამები

2023-2024 სასწავლო წელს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემის სახელმწიფო პროგრამა

2023- 2024 სასწავლო წელს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემის სახელმწიფო პროგრამა (უმაღლესი განათლების პირველი საფეხური ბაკალავრიატი)

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოსაპოვებლად განცხადებები მიიღება 2023 წლის 7 სექტემბრიდან 20 ოქტომბრის ჩათვლით.

საჭირო დოკუმენტები:

უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი ნათარგმნი ქართულ ენაზე და დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ.

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, რომლებსაც „ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-დან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მოპოვებული აქვთ რეპატრიანტის სტატუსი. ასევე უნდა წარმოადგინონ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ გაცემული ცნობა, რომ „ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-დან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მოპოვებული აქვთ რეპატრიანტის სტატუსი.

 

2023-2024 სასწავლო წელს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გაცემის სახელმწიფო პროგრამა (უმაღლესი განათლების მეორე საფეხური მაგისტრატურა)

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის მოსაპოვებლად განცხადებები მიიღება 2023 წლის 11 სექტემბრიდან 27 ოქტომბრის ჩათვლით.

საჭირო დოკუმენტი:

უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი ნათარგმნი ქართულ ენაზე და დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ.

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა