მენიუ

ნატა თეთვაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2020 წლის 23 დეკემბერს, 15:00 საათზე შედგება დისერტანტ ნატა თეთვაძის სადისერტაციო ნაშრომის ონლაინ დაცვა.

2020 წლის 23 დეკემბერს, 15:00 საათზე, შედგება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის  დისერტანტ  ნატა თეთვაძის სადისერტაციო ნაშრომის  ,,XX საუკუნის 40-იანი წლების ეროვნული მოძრაობა (სამანელები)“ ონლაინ დაცვა.
სადოქტორო  პროგრამა  ,,საქართველოს ისტორია“.
სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელი: ვახტანგ გურული, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
დოქტორანტის რეცენზენტები: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ჯემალ კარალიძე  (მოწვეული), ისტორიის  დოქტორი ლევან ჯიქია  (საბჭოდან).

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა