მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება
მენიუ

შეტყობინება პირველკურსელებს

გთხოვთ დააფიქსიროთ თქვენი მზაობა ან განსხვავებული დამოკიდებულება 15 მარტიდან სწავლის სააუდიტორიო ფორმატში გაგრძელებასთან დაკავშირებით

არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, გთხოვთ დააფიქსიროთ თქვენი მზაობა ან განსხვავებული დამოკიდებულება 15 მარტიდან სწავლის სააუდიტორიო ფორმატში გაგრძელებასთან დაკავშირებით განცხადების დაწერით (არა უმს-ით). განცხადების დასაწერად შეგიძლიათ მობრძანდეთ უნივერსიტეტის I კორპუსში, #103-ე ოთახში, ან მოიტანოთ უკვე დაწერილი განცხადება და ჩააბაროთ #104-ე ოთახში.

აგრეთვე გაითვალისწინეთ, რომ 14 მარტი გახლავთ დასვენების დღე, ხოლო შაბათს, 13 მარტს, უნივესიტეტის #103-ე ოთახი იმუშავებს 10:30 დან 14:00 საათამდე.

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა