მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

10 ივნისს, 15:00 საათზე შედგება დისერტანტ ცირა ჯანაშიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა.

2021 წლის 10 ივნისს, 15:00 საათზე,  ქართული უნივერსიტეტის წმინდა ილია მართლის სხდომათა დარბაზში  (IV  სართული)  შედგება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის  დისერტანტ  ცირა ჯანაშიას  სადისერტაციო ნაშრომის "თავადური მენტალობის საკითხი XVII საუკუნის საქართველოში იოსებ თბილელის „დიდმოურავიანის“ მიხედვით”  დაცვა.

სადოქტორო  პროგრამა  ,,საქართველოს ისტორია“.

სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელები: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ გურული, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ამირან არაბული. 

დოქტორანტის რეცენზენტები: ისტორიის  დოქტორი პაპუნა გაბისონია, ფილოლოგიის მეცნიერებათა  დოქტორი გოჩა კუჭუხიძე

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა