მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

29 ივნისს, 15:00 საათზე, შედგება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დისერტანტ ლელა ზაქარეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა.

2021 წლის 29 ივნისს, 15:00 საათზე, ქართული უნივერსიტეტის წმინდა ილია მართლის სხდომათა დარბაზში  (IV  სართული)  შედგება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დისერტანტ  ლელა ზაქარეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის ,,საქართველოს უზენაესი საბჭო (1990-1992 წწ.)“ დაცვა.

სადოქტორო  პროგრამა  ,,საქართველოს ისტორია“.
სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელი: ისტორიის დოქტორი, ლევან ჯიქია

დოქტორანტის რეცენზენტები: 
ისტორიის დოქტორი, დაზმირ ჯოჯუა  
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი, ჯაბა მესხიშვილი 

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა