მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2021 წლის 6 ივლისს, 15:00 საათზე, შედგება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დისერტანტ რადა სადილოვას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა.

2021 წლის 6 ივლისს, 15:00 საათზე,  ქართული უნივერსიტეტის წმინდა ილია მართლის სხდომათა დარბაზში  (IV  სართული) შედგება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის  დისერტანტ რადა სადილოვას სადისერტაციო ნაშრომის ,,გიორგი ზდანოვიჩის (მაიაშვილის) ეროვნული კონცეფცია და პუბლიცისტურ-ეკონომიკური მოღვაწეობა“  დაცვა.
სადოქტორო  პროგრამა  ,,საქართველოს ისტორია“.
სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელი: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი, სერგო ვარდოსანიძე

დოქტორანტის რეცენზენტები:
ისტორიის  დოქტორი გოდერძი ვაჭრიძე (მოწვეული) 
ისტორიის დოქტორი დურმიშხან ლაშხი (სექციიდან).

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა