მენიუ

ბრძანება კონკურსის პირობების ცვლილებების შესახებ

რექტორის ბრძანება აკადემიურ თანამდებობებზე ღია კონკურსის გამოცხადების თაობაზე ცვლილებების შეტანის შესახებ

ტურიზმის მიმართულების აკადემიური პერსონალის არჩევის მიზნით გამოცხადებულ ღია კონკურსში შევიდა ცვლილება (რექტორის ბრძანება N: 11-კ) 

კონკურსში მონაწილეთა მიერ დოკუმენტაციის წარმოდგენის და მათი რეგისტრაციის ვადა: 2022 წლის 23 თებერვლიდან 21 მარტის ჩათვლით  შაბათ-კვირისა და შრომის კოდექსით გათვალისწინებული უქმე დღეების გარდა, მისამართზე ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი #53ა, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური, პირველი კორპუსი (ოთახი N104), 11:00 საათიდან - 17:00 საათამდე.

კონკურსანტთა შეფასება და გადაწყვეტილების მიღება:
 2022 წლის 22 მარტიდან არაუგვიანეს 15 აპრილისა.


კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება:
 კონკრუსის შედეგები გამოქვეყნდება საკონკურსო კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს მეორე სამუშაო დღეს.

 

საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით აკადემიური პერსონალის არჩევის მიზნით გამოცხადებულ ღია კონკურსში შევიდა ცვლილება (რექტორის ბრძანება N: 12-კ): 

კონკურსში მონაწილეთა მიერ დოკუმენტაციის წარმოდგენის და მათი რეგისტრაციის ვადა: 2022 წლის 1 მარტიდან 21 მარტის ჩათვლით შაბათ-კვირისა და შრომის კოდექსით გათვალისწინებული უქმე დღეების გარდა, მისამართზე ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი #53ა, საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური, პირველი კორპუსი (ოთახი N104), 11:00 საათიდან - 17:00 საათამდე.

კონკურსანტთა შეფასება და გადაწყვეტილების მიღება:
 2022 წლის 22 მარტიდან არაუგვიანეს 15 აპრილისა.


კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება:
 კონკრუსის შედეგები გამოქვეყნდება საკონკურსო კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს მეორე სამუშაო დღეს.

 

მიმაგრებული დოკუმენტები:

  • ბრძანება N11-კ ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის" რექტორის 2022 წლის 21 იანვრის N3-კ ბრძანებაში "აკადემიურ თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების თაობაზე" ცვლილებების შეტანის შესახებ.
  • ბრძანება N12-კ ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის" რექტორის 2022 წლის 26 იანვრის N5-კ ბრძანებაში "აკადემიურ თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების თაობაზე" ცვლილებების შეტანის შესახებ.

 

 

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა