მენიუ

რექტორის ბრძანება სასწავლო პროცესის ადმინისტირების ფორმის შესახებ

წმ. ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტში აკადემიური უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა), აგრეთვე მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სააუდიტორიო მუშაობის ფარგლებში გათვალისწინებული მეცადინეობები წარიმართება შემდეგი ფორმით:

  • ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის ჰიბრიდული ფორმით - ლექცია/სემინარი/კონსულტაცია აუდიტორიებში და დისტანციურად; შუალედური და დასკვნითი გამოცდები - დასწრებული ფორმით აუდიტორიებში.
  • მაგისტრატურის, დოქტორანტურისა და მასწავლებლის მომზადების პროგრამის სტუდენტებისთვის - სრულად დისტანციურად.
  • დისტანციური სწავლებისთვის გამოყენებული იქნება Moodle-ის პორტალი და მასში ინტეგრირებული BBB ონლაინ პლატფორმა.
  • ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობისა და მოქმედი რეგულაციების გათვალისწინებით, 4 აპრილიდან უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის (ბაკალავრიატი) სტუდენტებისთვის მეცადინეობები განახლდება დასწრებით ფორმატში (არადისტანციურ რეჟიმში).

 

 

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა