მენიუ

კონკურსი 2022 წლის ახალგაზრდა მკვლევარებისთვის Silk Roads Youth Research

UNESCO აცხადებს განაცხადების მიღებას 2022 წლის ახალგაზრდა მკვლევრებისთვის გრანტის Silk Roads Youth Research Grant მისაღებად

UNESCO აცხადებს განაცხადების მიღებას 2022 წლის ახალგაზრდა მკვლევრებისთვის გრანტის Silk Roads Youth Research Grant მისაღებად.

აღნიშნული პროგრამა წარმოადგენს UNESCO-ს ინიციატივას, რომელიც ხორციელდება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის მხარდაჭერით. გრანტის მოსაპოვებლად, კანდიდატის კვლევა უნდა მოიცავდეს საკითხებს, რომლებიც ეხება აბრეშუმის გზის ზიარ მემკვირეობას, აბრეშუმის გზის მრავალფეროვნებას და მის როლს თანამედროვე საზოგადოებების შემოქმედებაში, კულტურათაშორის დიალოგში, სოციალურ ერთიანობაში, რეგიონალურ და საერთაშორისო თანამშრომლობაში, ასევე მდგრად მშვიდობასა და განვითარებაში.

გრანტი გაიცემა 35 წლამდე ახალგაზრდა მკვლევრებზე, განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 31 მარისი.

გამარჯვებულები გამოვლინდებიან 2022 წლის სექტემბერში. გრანტის ოდენობა შეადგენს 10,000 აშშ დოლარს.

განაცხადების წარდგენა ხდება ელ-ფოსტის - silkroadsgrant@unesco.org მეშვეობით, ინგლისურ ენაზე.


დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 20 მაისიდან 17 ივნისამდე
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა