მენიუ

აკადემიურ თანამდებობზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ტურიზმის მიმართულებით აკადემიურ თანამდებობზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები.

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ტურიზმის მიმართულებით აკადემიურ თანამდებობზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები:

საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება:

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის რექტორის 2022 წლის 26 იანვრის N5-კ ბრძანებით გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით აკადემიურ თანამდებობებზე შერჩეული კონკურსანტები არიან :

  1. პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე - თორნიკე შურღულაია  (4 - წლის ვადით)
  2. ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე  - მაია მანჩხაშვილი  (4-  წლის ვადით)

 ტურიზმის მიმართულება:

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის რექტორის 2022 წლის 21  იანვრის N 3-კ ბრძანებით გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით ტურიზმის მიმართულებით აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსანტები არ შერჩეულან.

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა