მენიუ

ტრენინგი სკოლის მოსწავლეებისთვის

28 სექტემბრიდან, სკოლის მოსწავლეებისთვის სამართლის სფეროს შესასწავლად ჩატარდება ერთთვიანი ტრენინგები.

წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ორგანიზებით,  2022 წლის 28  სექტემბრიდან ჩატარდება ერთთვიანი  ტრენინგები პრაქტიკული ელემენტებით შემდეგი მიმართულებით:

სამოქალაქო სამართალი:

 • სამოქალაქო სამართლის ცნება;
 • ფიზიკური და იურიდიული პირები;
 • გარიგებები;
 • ვადების მნიშვნელობა სამოქალაქო სამართალში;
 • ქონება;
 • ხელშეკრულებათა ძირითადი ტიპები;
 • სარჩელის  და შესაგებლის შედგენის ტექნიკა;
 • სასამართლო მტკიცებულებები; (ადგილზე დათვალიერება; წერილობითი და ნივთიერი მტკიცებულება; მოწმის ჩვენება; ექსპერტის დასკვნა)
 • მოსამართლის როლი სამოქალაქო საქმეთა განხილვისას.

 სისხლის სამართალი:

 • სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა. დანაშაულის ცნება და სახეები;
 • გამოძიების ჩატარება;
 • მოწმის დაკითხვა;
 • დაკავების ოქმის შედგენის ტექნიკა;
 • საგამოძიებო ექსპერიმენტის არსი;
 • ჩხრეკა-ამოღების ჩატარების წესი.
 • დაცვის (ბრალდებული, ადვოკატი) და ბრალდების (გამომძიებელი და პროკურორი) მხარის უფლებები;
 • სასჯელის სახეები
 • მოსამართლის როლი  სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვის დროს.

 ადმინისტრაციული სამართალი:

 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი;
 • ადმინისტრაციული ორგანოს ცნება;
 • ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი;
 • ადმინისტრაციული წარმოების სახეები;
 • ინფორმაციის თავისუფლება;
 • ადმინისტრაციული სარჩელის შედგენის ტექნიკა;
 • ადმინისტრაციული სარჩელის სახეები;
 • სასამართლო მტკიცებულებები;
 • მოსამართლის როლი ადმინისტრაციული დავათა განხილვის დროს

 ადამიანის უფლებები

 • ძირითადი უფლების ცნება და მისი ელემენტები;
 • აბსოლუტური და არააბსოლუტური უფლებები;
 • ადამიანის ღირსება,  პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლება - საქმიანობის საყოველთაო თავისუფლება და ზოგადი პიროვნული უფლება;
 • სიცოცხლის უფლება;
 • პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცვა;
 • საკუთრების უფლება;
 • აზრის,  სინდისის, რწმენისა და რელიგიის  თავისუფლება;
 • გამოხატვის თავისუფლება;
 • წამების, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობისა და სასჯელის აკრძალვა;
 • საკონსტიტუციო  სარჩელის შედგენის ტექნიკა;
 • მოსამართლის როლი საკონსტიტუციო დავათა განხილვის დროს

ტრენინგი განკუთვნილია სკოლის 8-12 კლასელებისთვის, მისი მიზანია გააცნოს მოსწავლეებს სამართლის სფეროს ძირითადი ასპექტები, სამართალწარმოების პრაქტიკული კომპონენტები.

თითოეულ მიმართულებაზე აუცილებელია მინიმუმ 10 მოსწავლის რეგისტრაცია. ტრენინგები ჩატარდება კვირაში ერთხელ ყოველ ოთხშაბათს  (ჯამში 4 შეხვედრა) 17:00 საათზე.

ხანგრძლივობა 1 საათი.

პროცესების დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატები და სიმბოლური საჩუქრები.

ტრენინგზე ადგილები სრულად შეივსო, რეგისტრაცია ამ ეტაპზე დასრულებულია. 

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 20 მაისიდან 17 ივნისამდე
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა