მენიუ

შრომის უსაფრთხოების პროგრამაზე სტუდენტებმა სწავლა წარმატებულად დაასრულეს

სასწავლო პროცესში მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა, სასწავლო პრაქტიკა შესაბამის ორგანოებში გაევლოთ

SANGU-ში შრომის უსაფრთხოების სრულ აკრედიტებულ პროგრამაზე პირველი მიღების სტუდენტებმა სასწავლო პროცესი წარმატებულად დაასრულეს.


სტუდენტები, სამი თვის მანძილზე დარგის წამყვან სპეციალისტებთან ერთად ეუფლებოდნენ შრომის ბაზარზე ახალ, ერთ-ერთ მოთხოვნად პროფესიას.


სასწავლო პროცესში მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა, პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული მასალის ათვისების პარალელურად სასწავლო პრაქტიკა გაევლოთ შესაბამის ორგანოებში: მძიმე მრეწველობის, მსუბუქი მრეწველობის, სამედიცინო, სამშენებლო და მომსახურების სფეროს მიმართულებით.


SANGU-ს შრომის უსაფრთხოების სრული აკრედიტებული პროგრამა ამ სპეციალობის დაუფლების საუკეთესო შანსს აძლევს მსურველებს. პროგრამაზე რეგისტრაცია უკვე დაიწყო. დეტალური უნფორმაცია იხილეთ ბმულზე.

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 20 მაისიდან 17 ივნისამდე
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა