მენიუ

SANGU-მ ნატოს საინფორმაციო ცენტრთან თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა

დოკუმენტს ხელი მოაწერეს SANGU-ს რექტორმა, პროფესორმა ირაკლი ბრაჭულმა და ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორმა თამარა წულეისკირმა

საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტსა და ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

თანამშრომლობის შესახებ დოკუმენტს ხელი მოაწერეს SANGU-ს რექტორმა, პროფესორმა ირაკლი ბრაჭულმა და ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორმა თამარა წულეისკირმა.

ურთიერთთანამშრომლობის მიზანი მაღალი კომპეტენციების მქონე კადრების მომზადების მიზნით, არსებული რესურსების გაზიარება და ერთობლივი სასწავლო-საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებაა.

საინფორმაციო ცენტრი, უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის საფუძველზე, ხელს შეუწყობს და დაეხმარება მხარეთა შორის შეთანხმებული პროექტების განხორციელებას; საჭიროების შემთხვევაში, უნივერსიტეტს მიაწვდის საინფორმაციო ცენტრის მიერ გამოცემულ ლიტერატურასა და სასწავლო რესურსს, ასევე სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების ცნობადობის ამაღლების მიზნით ჩაატარებს საინფორმაციო შეხვედრებს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ. სტუდენტებს საშუალება ექნებათ გაეცნონ საინფორმაციო ცენტრის საქმიანობის სპეციფიკას.

თავის მხრივ, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი სხვადასხვა პროექტის განხორციელების პროცესში, შესაძლებლობის ფარგლებში, მხარდაჭერას აღმოუჩენს საინფორმაციო ცენტრს. ინფორმაციას მიაწვდის საინფორმაციო ცენტრს უნივერსიტეტის მიერ დაგეგმილ, საერთო ინტერესების სფეროში შემავალი აქტივობების, პროგრამებისა და ღონისძიებების შესახებ. მოამზადებს საინფორმაციო ცენტრის მუშაობის თემატიკასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა სახის საინფორმაციო და სამეცნიერო კონფერენციებს, აქტიურად მოახდენს სტუდენტების, ადმინისტრაციისა და აკადემიური პერსონალის ინფორმირებას საინფორმაციო ცენტრში დაგეგმილი შესაბამისი აქტივობების შესახებ.

 

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა