მენიუ

გამოიცა ახალი მონოგრაფია

გამოიცა ახალი მონოგრაფია „ქართველურ-თურქულ სამეტყველო კოდთა შერევის კანონზომიერები ქართველურენოვანი მუჰაჯირების შთამომავალთა მიხედვით“.

გამოიცა ახალი მონოგრაფია „ქართველურ-თურქულ სამეტყველო კოდთა შერევის კანონზომიერებები ქართველურენოვანი მუჰაჯირების შთამომავალთა მეტყველების მიხედვით“, რომლის ავტორებიც არიან: ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ტარიელ ფუტკარაძე (1960-2021) - ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი მანანა ტაბიძე - ქართული ფილოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი, ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ქართველოლოგიის ცენტრის მკვლევრები: ფილოლოგიის დოქტორი მიხეილ ლაბაძე, ფილოლოგიის დოქტორი სოფიო კეკუა, ფილოლოგიის დოქტორი კესო გეჯუა და თურქეთის დუზჯეს უნივერსიტეტის პროფესორები: ფილოლოგიის დოქტორი ფევზი ჩელები (ქართული უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული) და ფილოლოგიის დოქტორი მაკა სალია.

მონოგრაფია წარმოადგენს შოთა რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2018 წლის კონკურსში გამარჯვებული, იმავე სახელწოდების პროექტის (ხელმძღვანელი 2021 წლამდე - პროფ. ტარიელ ფუტკარაძე, 2021 წლიდან - პროფ. მანანა ტაბიძე) ფარგლებში შექმნილ შემაჯამებელ ნაშრომს. ის შესრულდა ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ქართველოლოგიის ცენტრში. მონოგრაფიაში განხილულია თურქეთის რესპუბლიკის სამ რეგიონში (შუა შავიზღვისპირეთში, სამხრეთ-დასავლეთ შავიზღვისპირეთსა და მარმარილოს ზღვისპირეთში) მოსახლე, ქართველურენოვან მუჰაჯირთა (1878-1882 წლებში, საქართველოს ისტორიული სამხრეთ-დასავლეთი კუთხეებიდან ოსმალეთში გადახვეწილ მუსლიმან ქართველთა) შთამომავლების მეტყველებაში დაფიქსირებული უმნიშვნელოვანესი თავისებურება - ქართველურ-თურქულ სამეტყველო კოდთა შერევა; დადგენილია მისი მთავარი კანონზომიერებები.

მონოგრაფია დაიბეჭდა გამომცემლობა „უნივერსალში“. მისი პრეზენტაცია უახლოეს მომავალში გაიმართება.

 

გააზიარე

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მსურველების რეგისტრაცია: 2023 წლის 20 მაისიდან 17 ივნისამდე
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა