მენიუ

სტუდენტების საყურადღებოდ

ინფორმაცია დასწრებული ფორმით სწავლის მსურველი სტუდენტების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით

მოხარულები ვართ, რომ საბაკალავრო პროგრამების მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტების ნაწილმა გამოთქვა უნივერსიტეტში დასწრებული ფორმით სწავლის სურვილი.

რეგისტრაციის ვადა გახანგრძლივდა და სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ მიმდინარე წლის 17 ნოემბრის ჩათვლით, UMS-ის მეშვეობით (რა შემთხვევაშიც დაგიკავშირდებათ შესაბამისი პროგრამის კოორდინატორი), ხოლო თუ ბაზის მეშვეობით ვერ რეგისტრირდებით, გთხოვთ, თავად დაუკავშირდეთ თქვენი საგანმანათლებლო პროგრამის კოორდინატორს, მიმდინარე წლის 18 ნოემბრის ჩათვლით.


დაზუსტებისათვის, გაცნობებთ, რომ შესაძლებელია მიმდინარე სემესტრში შემოთავაზებული ყველა საგნის ან მათი ნაწილის დასწრებული ფორმით სწავლა. ამასთან, გადაწყვეტილების მიღებისას, გთხოვთ, მხედველობაში მიიღოთ, რომ დაგეგმილი ცხრილი არ შეიცვლება.


რეგისტრაციის შედეგების გათვალისწინებით, შესაბამის სასწავლო კურსებში შუალედური გამოცდების დასრულების შემდეგ, ეტაპობრივად აღდგება სასწავლო პროცესი აუდიტორიებში.


საბაკალავრო საფეხურის პირველი და მეორე კურსის სტუდენტებისათვის
სასწავლო პროცესი უკვე განახლებულია აუდიტორიებში. ამასთან, იმ სტუდენტებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ ლექციებზე გამოცხადებას, შესაძლებლობა აქვთ, სასწავლო პროცესში ჩაერთონ დისტანციურად.


საგამოცდო პროცესების დასრულების შემდეგ, საბაკალავრო საფეხურის პირველი და მეორე კურსელი სტუდენტებისათვის სწავლა გაგრძელდება იმავე ფორმატით.

გააზიარე

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა